Vrije keuze van een advocaat

Het recht op vrije keuze van een advocaat is een verplichte bepaling in elke rechtsbijstandsverzekering die inhoudt dat een verzekerde vrij zijn advocaat mag kiezen wanneer een gerechtelijke procedure moet worden opgestart of wanneer er zich een belangenconflict voordoet tussen hem en zijn rechtsbijstandsverzekeraar.

Contacteer ons