Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn alle kosten verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure. Bv. kosten van een verzoekschrift, reiskosten in geval van een verplaatsing van de rechters en griffiers, erelonen van deskundigen, enz.

In politiezaken bestaat dit voornamelijk uit de kosten voor de betekening van de dagvaarding en de rolrechten.


‍Moet ik alle boetes en kosten na een veroordeling zelf betalen?

Niet altijd.

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, zullen de gerechtskosten meestal (en dit afhankelijk van de inhoud van uw polis) achteraf terugbetaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

U dient de gerechtskosten echter wel eerst zelf te betalen en ze nadien zelf terug te vragen aan de rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij.

Indien u niet beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, zal u de gerechtskosten sowieso zelf moeten dragen.

De opgelegde geldboete en de bijdragen voor het Slachtofferfonds en het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand zijn altijd voor uw eigen rekening.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.