Recht van verhaal

In de verzekeringswet wordt bepaald dat de verzekeraar in een aantal gevallen het recht heeft om uitbetalingen terug te vorderen van haar verzekerde of verzekeringsnemer. Dit is het zogenaamde recht van verhaal of regres. De omvang van dit recht is wel beperkt en kan slechts uitgeoefend worden ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid.