Subrogatie

Bij subrogatie of indeplaatsstelling treedt men in de rechten treden van een andere persoon. Een nieuwe schuldeiser komt in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser en neemt alle rechten en vorderingen met betrekking tot een bepaalde schuld van de oorspronkelijke schuldeiser integraal over.

De verzekeraar kan met zijn verzekeringnemer overeenkomen dat zij in de plaats kan treden van de verzekeringnemer wanneer de verzekeraar bij een schadegeval een schadevergoeding heeft moeten betalen aan de slachtoffers. Wanneer er subrogatie tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer werd overeengekomen, kan de verzekeraar aan diegene die aansprakelijk is voor de schade, terugbetaling vragen van deze schadevergoeding.

CONTACTEER ONS

Contacteer ons