Geldboete

Nadat je veroordeeld bent, zal je vanwege de Dienst Penale Boeten van de FOD Financiën een betalingsuitnodiging ontvangen met het te betalen bedrag van de geldboete evenals de uiterste betaaldatum.

Het bedrag dat je zal moeten betalen is samengesteld als volgt:

– de geldboete;

– de gerechtskosten;

– de bijdrage voor het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand

– de bijdrage voor het Slachtofferfonds (afhankelijk van de geldboete)

Indien je betalingsproblemen ondervindt en het totale bedrag van de geldboete niet in één keer kunt betalen, kan je steeds een verzoek richten tot de Dienst Penale Boeten om een afbetalingsplan toe te staan. Meestal wordt aan dergelijk verzoek een positief gevolg gegeven als het totale bedrag binnen een redelijke periode wordt afbetaald.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.