Heel wat mensen maken zich zorgen om de tarieven en facturen van een advocaat. Bij ons is dat niet nodig! Transparantie staat op ons kantoor centraal zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Is een eerste consultatie gratis?

Een eerste telefonisch, oriënterend gesprek (maximum 15 minuten) is gratis. Tijdens dit gesprek bespreken we jouw probleem en mogelijke oplossingen. Daarnaast gaan we ook na of je al dan niet een geldige rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten.

Voor een eerste adviesgesprek op kantoor zal er € 100,00 (inclusief BTW) worden afgerekend. Via deze link kan je een uur advies boeken waarin we dieper zullen ingaan op al jouw vragen. Vervolgens ben je tot niets verplicht.

Ereloonovereenkomst of rechtsbijstandsverzekering

In ons eerste gesprek bekijken we of je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten met dekking voor onze kosten en erelonen (dat betekent dat uw rechtsbijstandsverzekering onze facturen rechtstreeks betaalt).

∇ Heb je een rechtsbijstandsverzekering die tussenkomt? Dan hoef je ons niets te betalen en maken wij onze factuur over aan je verzekeraar die tussenkomt in onze kosten. Je bezorgt ons hiervoor best de gegevens van jouw verzekeringsmakelaar en/of polis.
∇ Heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan bespreken we de verdere aanpak en maken we je een ereloonovereenkomst over waarin onze tarieven en kosten staan opgelijst. Jij beslist of je het dossier door ons verder wil laten afhandelen.

Erelonen (exclusief 21% BTW)

Het ereloon dient ter vergoeding van de prestaties van de advocaat in de toevertrouwde zaak. De advocaat houdt zijn prestaties nauwgezet bij. Ons kantoor werkt aan een tarief dat kan variëren van € 135,00 per uur tot € 150,00 per uur (exclusief btw).
Dit tarief wordt op voorhand met u besproken. Andere berekeningsmethodes (forfaitaire methode, procentueel volgens de waarde van het geschil,…) zijn steeds bespreekbaar.

Kantoorkosten

Vanaf 01.01.2023 hanteert ons kantoor volgende administratiekosten:

· Opening dossier: € 70,00
· Briefwisseling en dactylografie per pagina: € 13,00
· Uitgaande e-mail: € 7,00
· Fotokopie/scan per pagina: € 0,50
· Verplaatsing per kilometer: € 0,75
· Afsluiting en archivering dossier: € 30,00
· Supplementaire kosten (vertaling, attesten, internationale telefoongesprekken, kosten aangetekende zending,…): reële kostprijs

Gerechtskosten

De gerechtsdeurwaarderskosten worden door de cliënt rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald die daarvoor een factuur opstelt. Net als de kosten van experten, griffierechten,… deze zijn aan de cliënt doorgerekend aan de reële kostprijs. Het is de rechtbank die uiteindelijk zal bepalen welke partij de gerechtskosten dient te dragen zodat deze op het einde van de procedure eventueel kunnen teruggevorderd worden van de in het ongelijk gestelde partij.

Voorschot

Bij het opstarten van het dossier wordt er een voorschot gevraagd in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. Van zodra dit voorschot is ontvangen, starten we het dossier voor jou op.

Verder zullen er regelmatig tussentijdse facturen gestuurd worden conform de afgesproken tarieven zodat je de financiële evolutie van het dossier kunt opvolgen.