Franchise

De franchise, ook wel de vrijstelling of het eigen risico genoemd, is een contractuele bepaling in een verzekeringsovereenkomst die stelt dat je zelf een deel van de kosten of schade bij een ongeval dient te dragen, tenzij iemand anders aansprakelijk is voor het schadegeval.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.