Patiëntenrechten

Sinds de wet van 22 augustus 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven. Deze reglementering preciseert de kenmerken van de relatie tussen de zorgverstrekker en de patiënt en streeft ernaar om de kwaliteit van de gezondheidszorgen te verbeteren.

Volgende patiëntenrechten zijn wettelijk vastgelegd:

  • het ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
  • het vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar;
  • geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand;
  • vrij toestemmen in een tussenkomst met voorafgaande informatie;
  • vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen;
  • kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift;
  • verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer;
  • neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst.