Fonds voor medische ongevallen

Door de Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 werd het Fonds voor de Medische Ongevallen opgericht waardoor het voor de patiënt in bepaalde gevallen mogelijk wordt om een schadevergoeding te bekomen, zelfs al werd er geen medische fout begaan.

Om een schadevergoeding te bekomen bij het Fonds voor medische ongevallen, zijn er wel een aantal strikte voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Vooreerst moet het gaan om ‘abnormale schade’ door een medische behandeling, hospitalisatie of medisch onderzoek. De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen, rekening houdende met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt (dus niet het therapeutisch falen of niet wanneer er een vergissing werd begaan in de diagnose zonder een fout) en de objectief voorspelbare evolutie.

Daarnaast moet de schade ‘ernstig’ zijn. Dit is het geval wanneer de patiënt minstens voor 25% blijvend invalide is, de patiënt minimum 6 maanden arbeidsongeschikt is, er een bijzonder zware storing wordt veroorzaakt van de levensomstandigheden van de patiënt (ook op economisch vlak) of wanneer de patiënt is overleden.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.