Medische aansprakelijkheid

Wanneer een patiënt aanspraak maakt op een schadevergoeding omdat hij van mening is dat hij schade heeft geleden door een fout in de medische behandeling, kan hij zijn zorgverstrekker (arts, tandarts,  verpleegkundige,…) of de instelling waar de zorgverstrekker werkt, hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen.