Medische complicatie

Een medische complicatie doet zich voor wanneer een medische behandeling volledig correct wordt uitgevoerd en er toch problemen ontstaan tijdens of ten gevolge van de behandeling. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat aan elke ingreep een bepaalde kans op complicaties verbonden is. Deze dienen echter door de arts op voorhand steeds met de patiënt te worden besproken.