Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Bij schade als gevolg van een medische behandeling kan soms vastgesteld worden dat de arts (of zorgverlener in het algemeen) een fout heeft begaan. In dat geval zal gekeken worden of een zorgvuldige arts met dezelfde specialiteit en in dezelfde omstandigheden, dezelfde fout niet zou hebben begaan.

Is dat het geval, kan je je rechtstreeks tegen die arts richten, waarna die zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan aanspreken.

Wanneer er een fout van de arts kan worden aangetoond, al dan niet via een gerechtelijke procedure, zal zijn verzekeraar de door jou geleden schade moeten vergoeden.

Soms is het ook mogelijk dat de arts niet verzekerd is of dat er een medisch ongeval werd veroorzaakt zonder dat er iemand verantwoordelijk kan gehouden worden voor de schade. In een bepaald aantal gevallen kan je dan een beroep doen op het Fonds voor medische ongevallen om toch een schadevergoeding te bekomen.