Verkeersongeval2022-02-14T13:15:26+00:00

VERKEER

Betrokken bij een verkeersongeval?

Werd u het slachtoffer van een verkeersongeval?

Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval, zullen wij u bijstaan voor het bekomen van een schadevergoeding, zowel in het kader van een straf- en/of burgerlijke procedure. Indien u (lichamelijke) schade leed als zwakke weggebruiker, zullen wij een schadevergoeding trachten te bekomen in het kader van de vergoedingsregeling conform artikel 29bis Wet aansprakelijkheid Motorvoertuigen. Wij zorgen ervoor dat uw rechten te allen tijde gevrijwaard worden.

Bestaat er discussie over de aansprakelijkheid na een verkeersongeval?

Ook in dat geval, kan u steeds bij ons terecht voor een gemotiveerd advies waarna wij, indien vereist, uw belangen tot het uiterste zullen verdedigen in een burgerlijke aansprakelijkheidsprocedure voor de Politierechtbank.

Indien u alsnog aansprakelijk wordt geacht voor een verkeersongeval, helpen wij u nadien bij uw verdediging bij een mogelijke discussie met uw eigen verzekeraar voor het uitoefenen van verhaal.

Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank

Diverse inbreuken zoals snelheidsovertredingen, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, het rijden zonder geldige documenten, een ongeval met gekwetsten, … leiden vaak tot een dagvaarding. U riskeert in dat geval zware straffen zoals een geldboete, een rijverbod en mogelijks zelfs een gevangenisstraf. Ook alternatieve straffen zoals een werkstraf, een straf onder voorwaarden, het volgen van een cursus, een alcoholslot, … kunnen tot de mogelijke straffen behoren.

Indien u werd gedagvaard wegens een inbreuk op de verkeerswetgeving, staan wij u graag deskundig bij in deze procedure en zullen wij met veel toewijding uw belangen verdedigen voor de Politierechtbank.

Gerelateerde blogs

Advies nodig?

Contacteer ons

Go to Top