Rijverbod

Een rijverbod wordt officieel het ‘verval van het recht tot sturen’ genoemd en zal altijd persoonlijk betekend worden door de wijkagent van de politie.

Je mag de uitvoering van het rijverbod verwachten binnen een termijn van twee à vier maanden na de uitspraak van het vonnis. Dit is afhankelijk van het arrondissement waar u veroordeeld bent. Je kan zelf niet kiezen wanneer het rijverbod aan jou wordt betekend.

Ben je niet thuis? Dan zal de wijkagent op een later tijdstip terugkomen of je per brief uitnodigen op het politiekantoor.

Na de ‘betekening’ van het rijverbod door de politie, moet je je binnen de vier werkdagen aanbieden op de griffie van de aangeduide rechtbank. Vergeet niet je rijbewijs, identiteitskaart en de kennisgeving van het rijverbod mee te nemen. Je wacht hiermee best tot de laatst mogelijke dag. Jouw rijverbod gaat immers pas in op de vermelde datum, zijnde de 5e werkdag; elke dag dat je jouw rijbewijs vroeger inlevert wordt extra bij jouw rijverbod geteld.

Let op: de griffie van de Politierechtbank is enkel geopend van maandag tot vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur.

Werd je veroordeeld tot een weekendrijverbod?
Het weekendrijverbod dient te worden uitgevoerd van vrijdag om 20:00 uur tot zondag om 20:00 uur en van 20:00 uur op de vooravond van een feestdag tot 20:00 uur op die feestdag.

In ruil voor afgifte van jouw rijbewijs en de kennisgeving van het rijverbod, krijg je een attest voor een tijdelijk rijbewijs. Met dit attest en twee pasfoto’s moet je je vervolgens aanbieden bij de dienst rijbewijzen in het gemeentehuis van jouw woonplaats. Vervolgens ontvang je een tijdelijk rijbewijs met een rijverbod dat enkel geldt tijdens het weekend en officiële feestdagen.

Heb je jouw rijverbod volledig ondergaan? Dan krijg je jouw rijbewijs terug op de griffie van de aangeduide rechtbank. Je kan dit ophalen vanaf de eerste werkdag na het rijverbod.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.