Vluchtmisdrijf

Wanneer je betrokken bent bij een ongeval, mag je de plaats van de feiten niet verlaten vóór dat er (dienstige) vaststellingen werden verricht.

Deze verplichting geldt voor alle personen die betrokken zijn bij het ongeval; ook voor voetgangers en fietsers.

Verlaat je toch de plaats van de feiten vooraleer er vaststellingen werden verricht?

Dan is de kans groot dat je strafrechtelijk vervolgd zal worden voor vluchtmisdrijf.

Dit is een ernstig misdrijf dat onmiddellijk plaatsvindt van zodra je de plaats van het ongeval verlaat. Wanneer je nadien alsnog terugkeert, heeft dit geen invloed meer op de strafbaarheid.

De essentiële voorwaarde voor vluchtmisdrijf is dat je “de intentie hebt om je aan dienstige vaststellingen te onttrekken” na de betrokkenheid bij een ongeval.  Dit is een ruim begrip. Zowel vaststellingen met betrekking tot de aansprakelijkheid, eventueel alcohol- en/of drugsgebruik alsook betreffende (niet-)verzekering, (niet-)keuring en (niet-)inschrijving van het voertuig zullen als dienstige vaststellingen in aanmerking worden genomen.

De strafmaat voor het plegen van vluchtmisdrijf is afhankelijk van de soort schade die werd veroorzaakt door het ongeval.

Indien er enkel sprake is van een ongeval met stoffelijke schade, riskeer je een geldboete van € 1.600 tot € 16.000, een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar en eventueel een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden. Deze laatste straf is facultatief.

Indien je minder dan twee jaar houder bent van het rijbewijs B, ben je wettelijk gezien een jonge bestuurder en zal je verplicht worden om het theoretisch en/of praktisch examen opnieuw af te leggen.

Indien er sprake is van een ongeval met gekwetsten? In dat geval riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar en een geldboete van € 3 200 euro tot € 40 000. Ook riskeer je een rijverbod van minstens 3 maanden tot 5 jaar of levenslang en zal je voor het terugkrijgen van je rijbewijs moeten slagen voor het theoretisch rijexamen, het praktisch rijexamen en een psychologische test.

Viel er een dodelijk slachtoffer bij het ongeval? Dan riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en een geldboete van € 3 200 euro tot € 40 000. Ook riskeer je een rijverbod van minstens 3 maanden tot 5 jaar of levenslang en zal je voor het terugkrijgen van je rijbewijs moeten slagen voor het theoretisch rijexamen, het praktisch rijexamen en een psychologische test.

Vluchtmisdrijf heeft overigens niets te maken met aansprakelijk zijn voor het ongeval.

De regels van het burgerlijk recht blijven van toepassing om de aansprakelijkheid te bepalen.

Contacteer ons