Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand

Het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand werd opgericht om de toegankelijkheid tot Justitie te waarborgen voor de minder begoede rechtszoekenden. Advocaten die prestaties verrichten in het kader van tweedelijnsbijstand, beter gekend als ‘pro deo’, worden vanuit dit Fonds aanvullend gefinancierd voor hun diensten.

Indien je strafrechtelijk werd veroordeeld zal je bijkomend een verplichte bijdrage moeten betalen van € 22 voor dit Fonds. Dit bedrag wordt niet verhoogd met opdeciemen.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.