Uitstel van bestraffing

Uitstel van bestraffing betekent dat de rechter je veroordeelt en je een straf oplegt, maar dat hij beslist dat de uitvoering van de straf voor een bepaalde termijn wordt uitgesteld. Dat is een soort van proeftermijn.

Deze proeftermijn kan, afhankelijk van de feiten, lopen van 1 jaar tot 5 jaar. Indien je geen nieuw misdrijf begaat tijdens deze proefperiode, zal je (het resterend gedeelte van) de straf niet moeten uitvoeren. Een deel van de geldboete zal dus niet betaald moeten worden op voorwaarde dat er zich geen nieuwe feiten voordoen.

De rechter kan énkel een uitstel van bestraffing uitspreken als:

– je nog niet eerder veroordeeld bent tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 12 maanden.
– hij je niet veroordeelt tot een werkstraf of tot één of meerdere straffen van meer dan 5 jaar.

OPGELET: indien je een nieuw misdrijf pleegt tijdens de proeftermijn, zal het uitstel wettelijk gezien moeten worden herroepen. Dit betekent dat de straf opgelegd met uitstel effectief zal moeten uitvoeren.

Tags: , , ,