Denk je dat je het slachtoffer werd van een medische fout? Wanneer heb je recht op een schadevergoeding? Indien je een medische behandeling moet ondergaan heb je recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Ziekenhuizen en zorgverleners moeten ervoor instaan dat jij als patiënt op een correcte manier wordt behandeld. 

Is de behandeling niet verlopen zoals je mocht verwachten? Vermoed je het slachtoffer te zijn van een medische fout of nalatigheid door het ziekenhuis, een arts, tandarts, verpleegkundige,…? Er bestaan verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te claimen. Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Schadevergoeding door een medische fout of door een complicatie?

Vooreerst moet er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen ‘medische fout’ en ‘complicatie’.

Een medische fout werd begaan wanneer een behandeling niet correct werd uitgevoerd of wanneer er ongewenste en vermijdbare neveneffecten optreden ten gevolge van de medische behandeling. Meer bepaald wanneer de zorgverlener of het ziekenhuis niet gehandeld heeft als een normaal zorgvuldige en omzichtige persoon of instelling, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Een complicatie daarentegen doet zich voor wanneer een medische behandeling volledig correct wordt uitgevoerd en er toch problemen ontstaan tijdens of ten gevolge van de behandeling. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat aan elke ingreep een bepaalde kans op complicaties verbonden is. Deze dienen echter door de arts op voorhand met de patiënt te worden besproken.

wat te doen bij een medische fout?
advocaat met dossier medische fout

Verplichting van de arts

De verbintenissen van de zorgverlener en het ziekenhuis zijn meestal inspanningsverbintenissen. Dit betekent dat niet de genezing van de patiënt wordt beloofd maar wel dat de arts alle middelen zal gebruiken die hem door de huidige medische wetenschap ter beschikking worden gesteld om:

 • ofwel de gezondheidstoestand vast te stellen
 • ofwel om de genezing of de verbetering van de gezondheidstoestand na te streven.

Uitzonderlijk kan de arts in drie gevallen ook gehouden zijn tot een resultaatsverbintenis:

 • Het eerbiedigen van een wettelijk gebod of verbod (zoals de schending van het medisch beroepsgeheim of wanneer hij zijn strafrechtelijke plicht tot het  verlenen van hulp niet naleeft)
 • De uitdrukkelijke overeenkomst tussen de arts en zijn patiënt om een bepaald resultaat te garanderen (zoals sterilisatie of bij bepaalde esthetische chirurgische ingrepen)
 • Het gebrek aan het onzekere karakter van het resultaat (zoals de amputatie van het juiste lichaamsdeel of het niet achterlaten van voorwerpen in het lichaam van de patiënt)

In het geval er een resultaatsverbintenis rustte op de arts, volstaat het voor de patiënt om aan te tonen dat het beloofde resultaat niet werd bereikt. De arts kan in dat geval enkel ontsnappen aan zijn aansprakelijkheid indien hij overmacht of een vreemde oorzaak aan kan tonen. Rustte er een inspanningsverbintenis op de arts? Dan zal de patiënt moeten aantonen dat de arts niet de nodige inspanningen heeft geleverd en niet de nodige middelen heeft aangewend om het beoogde resultaat te bereiken.

Het is enkel in het geval dat er een medische fout werd gemaakt en je aldus kan bewijzen dat de zorgverlener of het ziekenhuis zijn verbintenis niet heeft nageleefd, dat je ze kan aanspreken voor de schade die je door die fout geleden hebt.

Bewijslast voor de patiënt

Denk je dat je het slachtoffer werd van een medische fout? Dan zal je zelf moeten zorgen voor het bewijs. De bewijslast voor het aantonen van een medische fout van je arts of zorgverstrekker ligt immers bij de patiënt.

 1. In eerste instantie moet er een kopie opgevraagd te worden van het medisch dossier en zal een tweede opinie gevraagd worden aan een andere arts. Het is immers vaak niet evident om aan te tonen door wie een fout werd begaan aangezien er verschillende partijen kunnen betrokken zijn (de arts, het verpleegkundig personeel, het ziekenhuis,…)
 2. Daarnaast is het van belang dat jij als patiënt zorgt voor een bewijs van de schade die je hebt geleden en dien je alle facturen, brieven, e-mails, … bij te houden om de vergoeding die je claimt te kunnen staven.

Mogelijkheden om een schadevergoeding te bekomen

Om een schadevergoeding te kunnen bekomen bestaan er verschillende mogelijkheden.

 • Het opstarten van een gerechtelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg;
 • Het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter;
 • Het indienen van een aanvraag bij het Fonds voor Medische Ongevallen.

Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid?

Het is ook mogelijk dat je het slachtoffer bent van een medisch ongeval zonder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverlener of het ziekenhuis kan worden weerhouden. In dat geval kan je niet je arts, zorgverlener of het ziekenhuis aansprakelijk stellen maar kan je toch een schadevergoeding proberen te claimen. Ook in dat geval kan je je wenden tot het Fonds voor Medische Ongevallen.

Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet? Lees er hier alles over.

>> Contacteer ons <<
Heb ik recht op schadevergoeding bij een medische fout?

Denk je dat je het slachtoffer werd van een medische fout? Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Het is belangrijk dat je zorgt voor het nodige bewijs. Als patiënt moet je er immers zelf voor instaan dat de fout of onzorgvuldigheid van de arts, zorgverlener of het ziekenhuis wordt bewezen alsook de door jou geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide.

Je moet evenwel steeds rekening houden met de mogelijkheid dat er zich ook een complicatie kan hebben voorgedaan en er dus niet noodzakelijk een medische fout werd begaan die tot jouw schade heeft geleid.

>> Ik wil dit graag met jullie bespreken <<

Samenvatting:

 • Een medische fout is niet hetzelfde als een complicatie

 • Een arts moet een inspanningsverbintenis naleven

 • De patiënt moet bewijzen dat er een medische fout werd gemaakt

 • Er bestaan verschillende opties om een schadevergoeding te bekomen

Wie zijn wij?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

We helpen jou graag verder

Contacteer ons