Huisdieren moeten in principe altijd worden toegelaten, tenzij de huurwoning daar niet voor geschikt is. Een klein appartementje is bijvoorbeeld niet geschikt voor een Duitse herder.

De meeste standaard-huurcontracten bevatten een clausule die bepaalt dat huurders geen dieren mogen houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bovendien kan de verhuurder die toestemming altijd weer intrekken.

Door die clausule werden verschillende rechtszaken opgestart door huurders die uit hun woning werden gezet door hun huisbaas, omdat ze omdat ze er huisdieren hielden.

Intussen is de wet veranderd en werden de zaken omgedraaid!

De nieuwe standaardclausule bepaalt dat de verhuurder, bij ondertekening van het huurcontract, niet mag verbieden dat de huurder een huisdier houdt. Een verbod kan enkel maar wanneer het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier.

Opgelet, de huurder mag met zijn huisdieren wel geen overlast veroorzaken. Is er sprake van burenhinder, kan de geïrriteerde buur naar de vrederechter stappen. Burenhinder is een stoornis die de ‘normale hinder uit nabuurschap’ overschrijdt en waardoor het “evenwicht” tussen de buren wordt verstoord.

Hiervoor wordt er gekeken naar twee regels: De “eerstaanwezigheid”: als de buur met zijn huisdier er eerst waren en er zijn jaren verstreken zonder klachten, is de kans eerder klein dat een rechter zal oordelen dat het evenwicht nu plots verstoord zou zijn. Heeft de hinder de laatste tijd grotere proporties aangenomen, is die kans wel weer groter.

Ook moet er altijd rekening gehouden worden met een “tolerantiemarge”: blaffende honden of een fluitende kanarie worden meestal aanvaard als acceptabel in het kader van een burenrelatie.

Als het houden van een huisdier, ondanks het aangepaste huurcontract, toch zou leiden tot een geschil tussen huurder en verhuurder, zal het aan de vrederechter zijn om te beslissen of het huisdier mag blijven of niet. Hetzelfde geldt voor een discussie tussen buren.

Zit je nog met een andere vraag over huur of burenhinder? Laat het ons even weten en we proberen samen met jou te kijken voor een oplossing.

Summary