Burenhinder

In artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek wordt het volgende bepaald: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.”

Buren hebben een gelijk recht op het genot van hun eigendom. Dit evenwicht kan verbroken worden door overlast of hinder die zwaarder is dan een normaal ongemak in het kader van een burenrelatie. De buur die de hinder veroorzaakt, moet die vergoeden.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.