Vandersanden Advocaten Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap

Maatschappelijke zetel te BE – 3740 Bilzen, Zeepstraat 4

Ondernemingsnummer: 0688 724 150

RPR: Antwerpen, afdeling Tongeren

BTW: BE 0688 724 150

Kantoorrekening: BE93 0689 0890 3767

Derdenrekening: BE82 0689 0890 3868