Overmacht

Overmacht is de ontoerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt.

Het is een gebeurtenis buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen, zoals een overlijden, een plotse ziekte, een vulkaanuitbarsting, een aardbeving, een overstroming, een tsunami,…