Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid wanneer één van de contractpartijen zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt. Indien je je wenst te beroepen op de contractuele aansprakelijkheid, moet je bewijzen dat je medecontractant een toerekenbare niet-nakoming van de verbintenis uit de overeenkomst heeft begaan.

Opgelet! Enkel het niet-uitvoeren van een verbintenis betekent niet automatisch dat je medecontractant aansprakelijk is.  De fout van het niet-uitvoeren van de verbintenis moet ook aan de contractpartij kunnen worden toegerekend. Dit betekent dat de niet-nakoming dus niet te wijten mag zijn aan omstandigheden die hebben plaatsgevonden buiten zijn wil.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.