Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting tot vergoeding van de schade die door een foutieve daad of nalatigheid aan iemand anders werd berokkend.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.