Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting tot vergoeding van de schade die door een foutieve daad of nalatigheid aan iemand anders werd berokkend.