De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of beter gekend als de GDPR trad op 25 mei 2018 in werking in België. Als bedrijf moet je dan ook een privacyverklaring opstellen in het kader van de GDPR-verordening!

Wat? 

Onder de GDPR heb je als bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet.

Het best kan je voldoen aan deze verplichting door een privacyverklaring op te stellen en deze online op je website te publiceren.

Belangrijk is ook dat je privacyverklaring vanop elke pagina op je website toegankelijk is en goed zichtbaar is.

Richt je bedrijf zich tot kinderen onder de zestien jaar? Of worden je diensten veel gebruikt door minderjarigen? Zorg dan zeker dat de woordkeuze, toon en stijl van de informatie in je privacyverklaring is aangepast op een begrijpelijke manier voor minderjarigen.

Waarom?

Vermits er onder de GDPR een verantwoordingsplicht bestaat, betekent dit dat je moet kunnen aantonen aan de gegevensbeschermingsautoriteit (in België het CBPL of ook wel gekend als de Privacy Commissie) dat je aan de GDPR voldoet door de betrokkenen voldoende te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Je privacyverklaring kan hiervoor gebruikt worden.

Hoe? 

De GDPR stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de informatie.

De informatie die je in de privacyverklaring geeft, moet volledig, transparant zijn. Hierbij is het belangrijk dat de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt volledig, duidelijk en op een eerlijke manier worden weergegeven. Wees kort en bondig, vermijd vaktermen en verplaats je in de lezer.

Aangewezen is om bovendien de veiligheidsmaatregelen die jij als onderneming neemt ter bescherming van de persoonsgegevens ook even toe te lichten.

Een privacyverklaring opstellen in het kader van de GDPR-verordening is dus verplicht voor bedrijven. Om meer te weten over welke informatie er precies in een privacyverklaring dient te staan, neem contact op met info@vandersandenadvocaten.be of via 089 69 79 89.

Advies nodig?

Contacteer ons