Laagvliegen is sowieso uit den boze, maar de snelheidslimiet met een paar kilometertjes per uur overschrijden is snel gebeurd. Daarmee wegkomen zonder boete? Het zal binnenkort verleden tijd zijn nu de tolerantiemarge voor verkeersboetes zal verdwijnen. Minister van Jusititie Vincent van Quickenborne maakt er immers zijn missie van om de verkeersveiligheid te verhogen, door onder andere hardrijders aan te pakken.

Wat is een tolerantiemarge?

Een tolerantiemarge bepaalt een zekere snelheidsdrempel voor het opstellen van een proces-verbaal. Zodra je die snelheidsdrempel overschrijdt, stelt de politie een proces-verbaal op. De tolerantiemarge kan echter heel wat afwijken van de toegelaten snelheidslimiet. Dit is vaak het geval omdat er niet voldoende middelen zijn om alle verkeersovertredingen te behandelen. Hierdoor worden de lichtere snelheidsovertredingen in feite niet bestraft. Om meer verkeersovertredingen te kunnen verwerken, heeft men dus al enkele maatregelen getroffen. Zo heeft men reeds stappen ondernomen om meer personeel en meer politierechters aan te werven.

Een tolerantiemarge is dus een marge die onderling bepaald wordt door het openbaar ministerie en de politiediensten. We weten niet welke de marges zijn die concreet werden afgesproken.

Tolerantiemarges verschillen naargelang de regio. Zo maakte Minister van Justitie Vincent van Quickenborne al eens duidelijk dat je in Brussel soms pas vanaf 74 kilometer per uur geflitst wordt in een zone 30. Ook dit zal binnenkort dus niet meer aan de orde zijn: te snel is te snel, en dit geldt voor heel België. Indien je dus te snel rijdt in West-Vlaanderen of in Brussel bijvoorbeeld, draag je net dezelfde gevolgen als in Limburg.

Is een tolerantiemarge hetzelfde als een technische foutenmarge?

Nee, dit zijn twee totaal verschillende marges. De technische foutenmarge van snelheidscamera’s dient er om technische fouten van het meettoestel op te vangen. Deze vertonen soms immers een afwijking. Het is niet de technische foutenmarge die verdwijnt. Gezien de toestellen niet met honderd procent accuraatheid meten, zou dit ook niet correct zijn. Het is enkel de tolerantiemarge, zoals hierboven besproken, die afgeschaft wordt.

De technische foutenmarge bedraagt zes kilometer per uur indien je maximaal honderd kilometer per uur mag rijden. Rij je meer dan honderd kilometer per uur? Dan bedraagt de marge zes procent op de toegelaten snelheid.

De verschillende media hebben gesmuld van dit thema en de afschaffing van de tolerantiemarges was in veel kranten dan ook voorpaginanieuws. Krantenkoppen zoals “Flitsboete bij 1 kilometer per uur te snel” zijn echter niet volledig accuraat, en dit omdat de technische foutenmarge dus wel nog blijft behouden. Je zal dus volgens je eigen kilometerteller in principe nog steeds 75 kilometer per uur kunnen rijden waar de snelheidslimiet 70 is zonder beboet te worden. Zodra je de technische foutenmarge overschrijdt zal je wel sneller een bekeuring krijgen dan voorheen.