De nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering uitgelegd

De wet op de rechtsbijstandsverzekering die sinds 1 september 2019 in werking trad heeft al heel wat media aandacht gekregen. Eén aspect blijft echter onderbelicht: de positie van de verzekeringnemer, zijnde de consument.
Sinds 1 september 2019 kan wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, bij de volgende belastingaangifte een belastingvermindering claimen voor een maximaal belastingvoordeel van € 124.

Verschillende kranten en tijdschriften schreven deze zomer dat de nieuwe verzekering zijn doel volledig lijkt te missen omdat de verzekeraar in veel gevallen zou gaan lopen met de fiscale aftrek. Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat de wet voorziet in een veel uitgebreidere dekking en de gedeeltelijke fiscale aftrek van de premie er uiteindelijk voor zorgt dat de consument voor netto omzeggens dezelfde prijs van een veel ruimere dekking geniet.

De nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering uitgelegd

1 De noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering

Als onafhankelijke advocaten worden wij er dagelijks mee geconfronteerd dat een goede rechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe is.

De rechtsbijstandsverzekering die bij omzeggens elke verplichte polis BA-auto wordt afgesloten, is algemeen bekend en zorgt ervoor dat je recht hebt op juridische verdediging wanneer je betrokken raakte bij een verkeersongeval of indien je een verkeersovertreding hebt begaan.

Kijk zeker ook even na of er rechtsbijstand wordt voorzien in je brandpolis. Het laatste wat je wilt indien je jouw eigendom in rookt hebt zien opgaan, is het zelf moeten bekostigen van een juridische procedure omwille van een discussie over de oorzaak van de brand of over het gegeven of het pand al dan niet onderverzekerd is.

Vaak vinden consumenten een bijkomende rechtsbijstandsverzekering niet nodig of vinden ze de premie te duur.

Nochtans kan iedereen op elk moment getroffen worden door een incident dat haar of hem tot slachtoffer maakt en waarbij rechtsbijstand aangewezen is.

2 Arbeidsongeval

Een jobstudent werd het slachtoffer van een arbeidsongeval met levenslange invaliditeit tot gevolg en een procedure en onderhandelingen die al 15 jaar blijven aanslepen. Hij diende alle kosten zelf te dragen aangezien er geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand werd afgesloten.

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

3 Fietsongeval

Een gepensioneerde weduwe die het evenmin nodig achtte om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand af te sluiten, werd met haar fiets aangereden en liep ernstige hoofdletsels op. Als zwakke weggebruiker zal zij alleszins worden vergoed, maar er bestaat betwisting over de ernst van de letsels die ze heeft opgelopen aan haar hoofd. Nu zal zij zich moeten neerleggen bij het oordeel van de raadsgeneesheer van de verantwoordelijke verzekeraar en heeft zij geen recht op dekking van de kosten van een eigen raadsgeneesheer die haar belangen zou kunnen verdedigen.

4 Problemen met huurder

Een verhuurder die werd geconfronteerd met een huurder die beweerde dat er problemen zijn in het appartement en de maandelijkse huurprijs spontaan verminderde met € 250,00 wegens zogezegde gebreken. Uiteindelijk is de vrederechter ter plaatse gekomen en stelde die vast dat de gebreken zodanig miniem waren dat een vermindering van de huurprijs onterecht was. De huurder werd veroordeeld tot betaling van de achterstallen, een verbrekingsvergoeding, de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding maar moet de kosten van zijn advocaat uiteindelijk zelf betalen.

5 Medische fout 

Een zelfstandige werd aan de verkeerde rugwervel geopereerd met blijvende invaliditeit tot gevolg. Omdat hij geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten moet hij zelf de kosten van een raadsman, een gerechtsdeurwaarder en een gerechtsdeskundige voorschieten, om de fout van de arts te kunnen aantonen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk die het enorme belang illustreren van het afsluiten van een degelijke rechtsbijstandsverzekering.

6 De nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering – maximum premie van € 1 per dag

De huidige wet voorziet in een zeer uitgebreide dekking, waarbij heel wat risico’s waarmee een natuurlijk persoon kan worden geconfronteerd, worden verzekerd in rechtsbijstand, denk bijvoorbeeld ook aan bouwgeschillen of een echtscheiding.

Er wordt ten onrechte in de media erg gefocust op de verhoging van de premie.

De verhoging van de premie wordt gecompenseerd met de fiscale aftrekbaarheid voor 40% zodat de consument netto hetzelfde betaalt voor een dekking die veel uitgebreider is dan voorheen.

Gezien thans ook familiale geschillen, bouwgeschillen, arbeidsrechtelijke geschillen, administratiefrechtelijke geschillen enzovoort in rechtsbijstand kunnen worden verzekerd, is het evident dat de vroeger gehanteerde premies niet konden gehandhaafd worden.

Voor de consument wordt dit nadeel beperkt door de fiscale aftrekbaarheid, doch netto blijft de uitgave omzeggens hetzelfde. De premie mag maximaal € 360  bedragen, zijnde € 30  per maand of € 1 per dag.

  • Een betaalbare premie zorgt ervoor dat iedereen zich kan verzekeren in rechtsbijstand voor omzeggens alle materies en alle problemen waarmee hij/zij in zijn leven kan worden geconfronteerd.

  • De rechtsbijstandsverzekeraars zullen door de premieverhoging een betere service kunnen bieden en de nodige bijstand voor alle materies waarmee zij worden geconfronteerd.

  • De advocaat wordt betaald op behoorlijke wijze en op basis van een tarifering die na lang overleg en interne toetsing binnen de Orde van Advocaten is tot stand gekomen.

Deze problematiek draagt al vele jaren mijn belangstelling en door mijn nauwe betrokkenheid bij de eerste onderhandelingen als één van de afgevaardigden van de Orde van Vlaamse Balies , alsmede mijn jarenlange ervaring in de behandeling van zaken waarin rechtsbijstand wordt verleend, meen ik toch te mogen stellen dat de nieuwe wet een belangrijke stap vooruit is en dat een zeker evenwicht is bereikt. Dit was de nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering uitgelegd, aarzel niet om ons te contacteren indien je verdere vragen hebt!

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

Advies nodig?

Contacteer ons

De nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering uitgelegd:

de wet op de rechtsbijstandsverzekering die sinds 1 september 2019 in werking trad heeft al heel wat media aandacht gekregen.

Eén aspect blijft echter onderbelicht: de positie van de verzekeringnemer, zijnde de consument.

Sinds 1 september 2019 kan wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, bij de volgende belastingaangifte een belastingvermindering claimen voor een maximaal belastingvoordeel van € 124.

Verschillende kranten en tijdschriften schreven deze zomer dat de nieuwe verzekering zijn doel volledig lijkt te missen omdat de verzekeraar in veel gevallen zou gaan lopen met de fiscale aftrek.Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat de wet voorziet in een veel uitgebreidere dekking en de gedeeltelijke fiscale aftrek van de premie er uiteindelijk voor zorgt dat de consument voor netto omzeggens dezelfde prijs van een veel ruimere dekking geniet.

1 De noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering

Als onafhankelijke advocaten worden wij er dagelijks mee geconfronteerd dat een goede rechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe is.

De rechtsbijstandsverzekering die bij omzeggens elke verplichte polis BA-auto wordt afgesloten, is algemeen bekend en zorgt ervoor dat je recht hebt op juridische verdediging wanneer je betrokken raakte bij een verkeersongeval of indien je een verkeersovertreding hebt begaan.

Kijk zeker ook even na of er rechtsbijstand wordt voorzien in je brandpolis. Het laatste wat je wilt indien je jouw eigendom in rookt hebt zien opgaan, is het zelf moeten bekostigen van een juridische procedure omwille van een discussie over de oorzaak van de brand of over het gegeven of het pand al dan niet onderverzekerd is.

Vaak vinden consumenten een bijkomende rechtsbijstandsverzekering niet nodig of vinden ze de premie te duur.

Nochtans kan iedereen op elk moment getroffen worden door een incident dat haar of hem tot slachtoffer maakt en waarbij rechtsbijstand aangewezen is.

2 Arbeidsongeval

Een jobstudent werd het slachtoffer van een arbeidsongeval met levenslange invaliditeit tot gevolg en een procedure en onderhandelingen die al 15 jaar blijven aanslepen. Hij diende alle kosten zelf te dragen aangezien er geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand werd afgesloten.

3 Fietsongeval

Een gepensioneerde weduwe die het evenmin nodig achtte om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand af te sluiten, werd met haar fiets aangereden en liep ernstige hoofdletsels op. Als zwakke weggebruiker zal zij alleszins worden vergoed, maar er bestaat betwisting over de ernst van de letsels die ze heeft opgelopen aan haar hoofd. Nu zal zij zich moeten neerleggen bij het oordeel van de raadsgeneesheer van de verantwoordelijke verzekeraar en heeft zij geen recht op dekking van de kosten van een eigen raadsgeneesheer die haar belangen zou kunnen verdedigen.

4 Problemen met huurder

Een verhuurder die werd geconfronteerd met een huurder die beweerde dat er problemen zijn in het appartement en de maandelijkse huurprijs spontaan verminderde met € 250,00 wegens zogezegde gebreken. Uiteindelijk is de vrederechter ter plaatse gekomen en stelde die vast dat de gebreken zodanig miniem waren dat een vermindering van de huurprijs onterecht was. De huurder werd veroordeeld tot betaling van de achterstallen, een verbrekingsvergoeding, de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding maar moet de kosten van zijn advocaat uiteindelijk zelf betalen.

5 Medische fout

Een zelfstandige werd aan de verkeerde rugwervel geopereerd met blijvende invaliditeit tot gevolg. Omdat hij geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten moet hij zelf de kosten van een raadsman, een gerechtsdeurwaarder en een gerechtsdeskundige voorschieten, om de fout van de arts te kunnen aantonen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk die het enorme belang illustreren van het afsluiten van een degelijke rechtsbijstandsverzekering.

6 De nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering – maximum premie van € 1 per dag

De huidige wet voorziet in een zeer uitgebreide dekking, waarbij heel wat risico’s waarmee een natuurlijk persoon kan worden geconfronteerd, worden verzekerd in rechtsbijstand, denk bijvoorbeeld ook aan bouwgeschillen of een echtscheiding.

Er wordt ten onrechte in de media erg gefocust op de verhoging van de premie.

De verhoging van de premie wordt gecompenseerd met de fiscale aftrekbaarheid voor 40% zodat de consument netto hetzelfde betaalt voor een dekking die veel uitgebreider is dan voorheen.

Gezien thans ook familiale geschillen, bouwgeschillen, arbeidsrechtelijke geschillen, administratiefrechtelijke geschillen enzovoort in rechtsbijstand kunnen worden verzekerd, is het evident dat de vroeger gehanteerde premies niet konden gehandhaafd worden.

Voor de consument wordt dit nadeel beperkt door de fiscale aftrekbaarheid, doch netto blijft de uitgave omzeggens hetzelfde. De premie mag maximaal € 360  bedragen, zijnde € 30  per maand of € 1 per dag.

  • Een betaalbare premie zorgt ervoor dat iedereen zich kan verzekeren in rechtsbijstand voor omzeggens alle materies en alle problemen waarmee hij/zij in zijn leven kan worden geconfronteerd.
  • De rechtsbijstandsverzekeraars zullen door de premieverhoging een betere service kunnen bieden en de nodige bijstand voor alle materies waarmee zij worden geconfronteerd.
  • De advocaat wordt betaald op behoorlijke wijze en op basis van een tarifering die na lang overleg en interne toetsing binnen de Orde van Advocaten is tot stand gekomen.

Deze problematiek draagt al vele jaren mijn belangstelling en door mijn nauwe betrokkenheid bij de eerste onderhandelingen als één van de afgevaardigden van de Orde van Vlaamse Balies , alsmede mijn jarenlange ervaring in de behandeling van zaken waarin rechtsbijstand wordt verleend, meen ik toch te mogen stellen dat de nieuwe wet een belangrijke stap vooruit is en dat een zeker evenwicht is bereikt. Dit was de nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering uitgelegd, aarzel niet om ons te contacteren indien je verdere vragen hebt!

Jan Vandersanden

We staan je graag bij!

Contacteer ons