7 op de 10 Vlamingen verschijnen zonder advocaat voor de politierechter, zo blijkt uit onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Vaak is men zich er niet van bewust dat sommige familiale, brand- en autoverzekeringen reeds in een rechtsbijstandsverzekering voorzien. Kijk dus zeker na of dit voor jou het geval is! Indien er geen rechtsbijstand inbegrepen is in je reeds afgesloten verzekeringen, is het niet zo’n slecht idee om hier een aparte verzekering voor af te sluiten. We illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden.

Indien je er zeker van bent dat je nooit het slachtoffer zal zijn van een gebeurtenis waar je zelf niet de hand in hebt, dan is een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering inderdaad een overbodige uitgave.

Helaas leert de realiteit dat iedereen, vroeg of laat, het slachtoffer kan worden van een gebeurtenis waarvan ernstig nadeel wordt ondervonden.

1 op 5 Vlamingen komt ooit in aanraking met het gerecht. Een goede verdediging van zijn of haar juridische belangen is hierbij noodzakelijk.

Volgende voorbeelden, recht uit de praktijk, illustreren dit ten volle:

  • je wordt als voetganger aangereden door een voertuig en moet maanden revalideren;

  • je bent het slachtoffer van een medische fout met zware gevolgen;

  • je aannemer begaat grove fouten bij het bouwen van je woning;

  • je wordt ten onrechte ontslagen op je werk;

  • je bent het slachtoffer van verkeersagressie met zware lichamelijke letsels;

  • de stabiliteit van je woning wordt aangetast ten gevolge van wegeniswerken;

  • je wordt geconfronteerd met echtelijke of familiale moeilijkheden;

  • je minderjarige zoon of dochter veroorzaakt schade;

  • je bent het slachtoffer van milieuhinder;

  • als consument ben je het slachtoffer van ongeoorloofde handelspraktijken.

In al deze voorbeelden laat een rechtsbijstandsverzekering je toe beroep te doen op een gespecialiseerd advocaat en technische experts die je zelf vrij mag kiezen, om ten volle jouw belangen te verdedigen.

Sedert september van dit jaar zijn er zeer uitgebreide polissen op de markt, die omzeggens alle mogelijke schadegevallen dekken, en  waarvan de premie ook nog fiscaal aftrekbaar is, zodat de netto kost nog niet eens € 1 per dag bedraagt.

Het loont dan ook absoluut de moeite om je verzekeringsmakelaar te contacteren die je desbetreffend het best kan adviseren.