tarieven

Heel wat mensen maken zich zorgen om de factuur van een advocaat. Bij ons is dat niet nodig! Transparantie staat op ons kantoor centraal zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ereloonovereenkomst of rechtsbijstandsverzekering

Bij een eerste consultatie zal er nagegaan worden of u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten met dekking voor onze kosten en erelonen (dat betekent dat uw rechtsbijstandsverzekering onze facturen rechtstreeks betaalt).  Is dat niet het geval, dan stellen wij samen met u een ereloonovereenkomst op waarin alle afspraken omtrent de kosten, erelonen en tarieven van ons kantoor worden vastgelegd. 

Erelonen (exclusief 21% BTW)  

Het ereloon dient ter vergoeding van de prestaties van de
advocaat in de toevertrouwde zaak. De advocaat houdt zijn prestaties nauwgezet
bij. Ons kantoor werkt doorgaans aan een basistarief van € 135,00 per uur.
Een aangepast tarief is mogelijk voor bijstand in complexe en/of spoedeisende
dossiers. Andere tarieven en/of berekeningsmethodes zijn steeds bespreekbaar.

Kantoorkosten 

Onze dossierkosten worden berekend als volgt: 

· Opening dossier: € 60,00  

· Dactylografie per pagina: € 11,00   

· Fotokopie/scan per pagina: € 0,40 

· Verplaatsing per
kilometer: € 0,60

· Afsluiting en archivering dossier: € 30,00  

· Supplementaire kosten
(vertaling, attesten,…): reële kostprijs  

Gerechtskosten  

De gerechtsdeurwaarderskosten worden door de cliënt
rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald die daarvoor een factuur
opstelt. De kosten van experten, griffierechten,… worden aan de cliënt
doorgerekend aan de reële kostprijs. Het is de rechtbank die uiteindelijk zal
bepalen welke partij de gerechtskosten dient te dragen zodat deze op het einde
van de procedure eventueel kunnen teruggevorderd worden van de in het ongelijk
gestelde partij. 

Voorschot 

Bij het opstarten van het dossier kan er een voorschot
gevraagd worden in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. 

Verder zullen er geregeld tussentijdse
facturen naar de cliënt gestuurd worden conform de afgesproken tarieven zodat de financiële evolutie van het
dossier stipt kan opgevolgd worden.