tarieven

Heel wat mensen maken zich zorgen om de factuur van een advocaat. Hier is dat niet nodig!
Transparantie staat bij ons centraal zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ereloonovereenkomst of rechtsbijstandsverzekering

Bij een eerste consultatie zal er een ereloonovereenkomst worden opgesteld waarin alle afspraken omtrent de kosten, erelonen en tarieven van ons kantoor worden uiteengezet. Er zal tevens nagegaan worden of er een rechtsbijstandsverzekering werd afgesloten waarin dekking wordt verleend voor onze kosten en erelonen (hetgeen betekent dat de rechtsbijstandsverzekering onze facturen rechtstreeks betaalt).  

Erelonen (exclusief 21% BTW)  

Het ereloon dient ter vergoeding van de prestaties van de advocaat in de toevertrouwde zaak. De advocaat houdt zijn prestaties nauwgezet bij. Ons kantoor werkt doorgaans met een vast uurtarief van € 125,00 per uur. Een aangepast tarief is mogelijk voor bijstand in complexe en/of spoedeisende dossiers. Andere tarieven en/of berekeningsmethodes zijn steeds bespreekbaar.

Kantoorkosten 

Onze dossierkosten worden berekend als volgt: 

· Opening dossier: € 60,00  

· Dactylografie per pagina: € 11,00   

· Fotokopie/scan per pagina: € 0,40 

· Verplaatsing per kilometer: € 0,50

· Afsluiting en archivering dossier: € 30,00  

· Supplementaire kosten (vertaling, attesten,…): reële kostprijs  

Gerechtskosten  

De gerechtsdeurwaarderskosten worden door de cliënt rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald die daarvoor een factuur opstelt. De kosten van experten, griffierechten,… worden aan de cliënt doorgerekend aan de reële kostprijs. Het is de rechtbank die uiteindelijk zal bepalen welke partij de gerechtskosten dient te dragen zodat deze op het einde van de procedure eventueel kunnen teruggevorderd worden van de in het ongelijk gestelde partij. 

Voorschot 

Bij het opstarten van het dossier kan er een voorschot gevraagd worden in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. 

Verder zullen er geregeld tussentijdse facturen naar de cliënt gestuurd worden conform de afgesproken tarieven zodat de financiële evolutie van het dossier stipt kan opgevolgd worden.