Het nieuwe academiejaar gaat zodra van start en heel wat studenten hebben hun valies al klaar staan om op kot te gaan. Zij hebben dan ook allemaal een huurovereenkomst ondertekend of zijn dit in de nabije toekomst van plan. Om ervoor te zorgen dat je niet voor ongewenste verrassingen komt te staan, zijn hier 5 dingen waar je op moet letten in je studentenhuurovereenkomst.

Voor de huur van studentenkamers voorziet Vlaanderen sinds 2019 in het Vlaams Woonhuurdecreet. Het is van toepassing op iedere huurovereenkomst die werd gesloten na 01.01.2019. Er gelden specifieke regels wanneer de huurder een student is die het gehuurde goed niet als hoofdverblijfplaatbestemt. Je bent student wanneer je ingeschreven bent bij een onderwijsinstelling die voltijds onderwijs aanbiedt.

5 dingen waar je op moet letten in je studentenhuurovereenkomst
Contact pagina Vandersanden Advocaten

1 Wat moet er in je studentenovereenkomst staan?

De bepalingen met betrekking tot de studentenovereenkomsten zijn van dwingend recht. Dit betekent dat afwijken van het decreet of het uitsluiten van de bepalingen ervan niet zomaar mogelijk is, tenzij hier een mogelijkheid toe voorzien werd in het Woonhuurdecreet zelf. Wat er in je studentenovereenkomst mag staan wordt dus bepaald door het Woonhuurdecreet.

2 Zijn er vormvereisten waaraan mijn studentenovereenkomst moet voldoen?

De huurovereenkomst moet steeds schriftelijk worden gesloten in evenveel originelen als partijen en moet geregistreerd worden. De registratie is gratis en is een verantwoordelijkheid van de verhuurder, maar de huurder mag het zeker ook zelf doen. Let er verder op dat volgende gegevens in de overeenkomst worden opgenomen:

  • De identiteit van alle partijen

  • De begindatum van de overeenkomst

  • De duur van de overeenkomst

  • Een aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die verhuurd worden

  • De huurprijs, die een vergoeding omvat voor het gebruik van het gehuurde goed én voor alle kosten en lasten (behalve het verbruik van energie – water – telecommunicatie)

  • Een verwijzing naar de vulgariserende toelichting

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

3 Moet ik een plaatsbeschrijving opmaken?

Ja, een plaatsbeschrijving bij intrede is verplicht! Een plaatsbeschrijving is een document dat door beide partijen wordt opgesteld en ondertekend en dat op nauwkeurige wijze de toestand en inrichting beschrijft van het goed op het ogenblik dat de huurder zijn intrek neemt.  Een plaatsbeschrijving is essentieel omdat het gebruikt kan worden als bewijsmateriaal indien blijkt dat er schade werd toegebracht aan het goed. Dit is eenvoudiger aan te tonen wanneer je een vergelijking kan maken tussen de ingaande en de uitgaande plaatsbeschrijving. Indien er achteraf schade blijkt te zijn en men kan niet terugvallen op een ingaande plaatsbeschrijving, is de huurder niet aansprakelijk voor de schade (tenzij de verhuurder uitdrukkelijk kan bewijzen dat de huurder de schade heeft veroorzaakt).

4 Hoe lang mag mijn huurovereenkomst duren?

Meestal geldt de huurovereenkomst voor studenten voor de duur van 1 jaar. Dit is echter niet essentieel, student en verhuurder zijn vrij de duurtijd zelf te bepalen. Er geldt wel een verbod van automatische verlenging. Zodra de afgesproken duurtijd verstreken is, eindigt namelijk het contract. Student noch verhuurder moeten dus een opzeg betekenen om te vermijden dat het huurcontract zomaar verlengd zal worden. Let dus goed op: indien je huurovereenkomst bepaalt dat dit wel het geval is, wordt dit volgens de wet voor niet geschreven gehouden. Wil je het contract na de afgesproken duurtijd verderzetten, zal je een nieuwe huurovereenkomst moeten sluiten. Denk hier tijdig aan!

5 Hoeveel waarborg mag mijn verhuurder vragen?

Het is de verhuurder toegestaan een waarborg te vragen indien hij dit wenst. Van de huurder wordt uiteraard verwacht dat hij het goed gebruikt zoals een goede huisvader, maar moest hij toch schade toebrengen aan het goed heeft de verhuurder een vorm van zekerheid. Het bedrag van de waarborg is wel beperkt: het mag maximum twee maanden huur bedragen. De geldsom die als waarborg wordt gesteld kan ofwel geplaatst worden bij een geïndividualiseerde rekening bij de bank op naam van de huurder, ofwel gestort op een door de verhuurder opgegeven rekening. De wijze waarop waarborg wordt gesteld dient te worden vermeld in de huurovereenkomst. Over deze rekening mag niet beschikt worden! De huurder moet de waarborg ten vroegste drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst betalen. Indien er geen schade blijkt te zijn bij het einde van de huurovereenkomst, wordt de waarborg vrijgegeven.

3 Moet ik een plaatsbeschrijving opmaken? Ja, een plaatsbeschrijving bij intrede is verplicht! Een plaatsbeschrijving is een document dat door beide partijen wordt opgesteld en ondertekend en dat op nauwkeurige wijze de toestand en inrichting beschrijft van het goed op het ogenblik dat de huurder zijn intrek neemt.  Een plaatsbeschrijving is essentieel omdat het gebruikt kan worden als bewijsmateriaal indien blijkt dat er schade werd toegebracht aan het goed. Dit is eenvoudiger aan te tonen wanneer je een vergelijking kan maken tussen de ingaande en de uitgaande plaatsbeschrijving. Indien er achteraf schade blijkt te zijn en men kan niet terugvallen op een ingaande plaatsbeschrijving, is de huurder niet aansprakelijk voor de schade (tenzij de verhuurder uitdrukkelijk kan bewijzen dat de huurder de schade heeft veroorzaakt). 4 Hoe lang mag mijn huurovereenkomst duren? Meestal geldt de huurovereenkomst voor studenten voor de duur van 1 jaar. Dit is echter niet essentieel, student en verhuurder zijn vrij de duurtijd zelf te bepalen. Er geldt wel een verbod van automatische verlenging. Zodra de afgesproken duurtijd verstreken is, eindigt namelijk het contract. Student noch verhuurder moeten dus een opzeg betekenen om te vermijden dat het huurcontract zomaar verlengd zal worden. Let dus goed op: indien je huurovereenkomst bepaalt dat dit wel het geval is, wordt dit volgens de wet voor niet geschreven gehouden. Wil je het contract na de afgesproken duurtijd verderzetten, zal je een nieuwe huurovereenkomst moeten sluiten. Denk hier tijdig aan! 5 Hoeveel waarborg mag mijn verhuurder vragen? Het is de verhuurder toegestaan een waarborg te vragen indien hij dit wenst. Van de huurder wordt uiteraard verwacht dat hij het goed gebruikt zoals een goede huisvader, maar moest hij toch schade toebrengen aan het goed heeft de verhuurder een vorm van zekerheid. Het bedrag van de waarborg is wel beperkt: het mag maximum twee maanden huur bedragen. De geldsom die als waarborg wordt gesteld kan ofwel geplaatst worden bij een geïndividualiseerde rekening bij de bank op naam van de huurder, ofwel gestort op een door de verhuurder opgegeven rekening. De wijze waarop waarborg wordt gesteld dient te worden vermeld in de huurovereenkomst. Over deze rekening mag niet beschikt worden! De huurder moet de waarborg ten vroegste drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst betalen. Indien er geen schade blijkt te zijn bij het einde van de huurovereenkomst, wordt de waarborg vrijgegeven.

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

Advies nodig?

Contacteer ons