Een fietser valt door het rijden over een put in de weg, een autobestuurder lijdt schade doordat hij met zijn auto door een diepe plas rijdt, een voetganger struikelt ’s nachts over een omgevallen verkeersbord,… Kan ik een schadevergoeding van de overheid krijgen? Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor je schade lijdt en recht hebt op een schadevergoeding van de aansprakelijke stad, gemeente of het gewest. Vandersanden Advocaten helpt je alvast op weg.

Gronden van aansprakelijkheid om een schadevergoeding te bekomen

Bij het verhalen van schade door een (verkeers)ongeval ten gevolge van een gebrekkig wegdek, heeft een slachtoffer verschillende mogelijkheden:

  1. Vooreerst kan het slachtoffer zich beroepen op artikel 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek wanneer hij kan aantonen dat de stad, gemeente of het gewest een fout of onzorgvuldigheid heeft begaan waardoor hij schade heeft geleden.
  2. Daarnaast is er de toepassing van artikel 1384, 1e lid Burgerlijk Wetboek dat het vermoeden van aansprakelijkheid heeft ingevoerd ten opzichte van degene die een zaak met een gebrek onder zijn bewaring heeft, waardoor het slachtoffer schade heeft geleden. Deze aansprakelijkheid berust bij de stad, gemeente of het gewest die de weg waar het ongeval zich heeft voorgedaan, onder haar beheer heeft.
  3. Ten slotte kan het slachtoffer artikel 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet inroepen. Dit artikel houdt een specifieke verplichting in van de stad of gemeente inzake veilig wegbeheer en heeft betrekking op alle wegen die zich op haar grondgebied bevinden, ook al zijn dit geen gemeentelijke wegen.

Die veiligheidsverplichting impliceert dat de stad of gemeente de burger moet vrijwaren tegen elk abnormaal gevaar dat zich op de weg kan voordoen.

Voor de toepassing van artikel 1384, 1e lid Burgerlijk Wetboek of voor de toepassing van artikel 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet, hoeft het slachtoffer géén fout van de stad, gemeente of het gewest aan te tonen maar volstaat het om te bewijzen dat het ongeval tot stand is gekomen door een ‘abnormaal gevaar’.

Kan ik een schadevergoeding van de overheid krijgen? Overheidsaansprakelijkheid bij een (verkeers)ongeval
gebrek in de weg

Een abnormaal gevaar? 

Een abnormaal gevaar werd door het Hof van Cassatie omschreven als een toestand die van aard is het rechtmatig vertrouwen van de voetganger, fietser of bestuurder te verrassen en waarbij een normaal voorzichtige en redelijke overheid, in concreto, tussenbeide dient te komen (Cass. 12 januari 2001).

Verder wordt de overheid geacht kennis te hebben van de gevaarssituatie en is het dus niet aan het slachtoffer om dit aan te tonen doch wel aan de overheid zelf om dit te weerleggen.

Overmacht of eigen fout van het slachtoffer 

In bepaalde gevallen kan de stad, gemeente of het gewest zich ten slotte beroepen op een grond van schulduitsluiting, rechtvaardiging of overmacht en kan er niet tot haar aansprakelijkheid worden besloten. Het is dan de verplichting van de overheid om het bewijs te leveren van de rechtvaardigingsgrond waarop zij zich beroept.

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Heb je recht op een schadevergoeding?

Kan je een schadevergoeding van de overheid krijgen? De beoordeling van de aansprakelijkheid van de overheid met betrekking tot een ongeval op de weg moet geval per geval bekeken worden waarbij een dossier staat of valt met het bewijs.

Enkele tips die Vandersanden Advocaten je kan meegeven voor het verzamelen van bewijsstukken:

  • Verwittig de politie om de nodige vaststellingen te kunnen doen en vraag om de opstelling van een Proces-Verbaal;

  • Spreek getuigen aan en noteer hun gegevens;

  • Trek onmiddellijk gedetailleerde foto’s van het gebrek en van de situatie ter plaatse en van beschadigde goederen;

  • Bewaar de beschadigde goederen en hou aankoop- en/of herstellingsbewijzen bij;

  • Laat eventuele kwetsuren zo snel mogelijk vaststellen door een geneesheer.

Je verzekeringsmakelaar kan nagaan of je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. In dat geval betaalt je verzekeraar onze kosten voor het claimen van een schadevergoeding van de aansprakelijke overheid.

Heb je nog vragen of wens je wat advies? Wil je graag weten of jij recht hebt op een schadevergoeding? Bel ons gerust even op. Uiteraard is dit gesprek helemaal gratis.

CONTACTEER ONS

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

Advies nodig?

Contacteer ons