De sneeuw werd voorspeld en zorgt voor mooie taferelen. Helaas brengt ze ook heel wat ellende met zich mee en leidt ze soms tot pijnlijke valpartijen. Hoe zit het met aansprakelijkheid voor sneeuw en ijs op je oprit? Wat moet je doen wanneer je zelf wordt aangesproken en kan je als slachtoffer een derde aansprakelijk stellen?

Over het feit dat je zelf moet instaan voor het wegruimen van de sneeuw op de stoep voor je deur bestaat nog weinig discussie. In vele gemeentes wordt er in het politiereglement immers bepaald dat elke burger verplicht is de stoep voor zijn of haar eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Doe je dat niet, dan riskeer je een GAS-boete die kan oplopen tot € 350.

Maar zelfs indien je geen GAS-boete krijgt, kan je ook aansprakelijk gesteld worden! Wanneer er iemand voor jouw deur een slippertje heeft gemaakt doordat jij hebt nagelaten om de sneeuw weg te ruimen of om de stoep ijsvrij te maken door te strooien, is de kans groot dat je hiervoor zal worden aangesproken. In het Burgerlijk Wetboek wordt immers bepaald dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden.

Ben je zelf uitgegleden en heb je hierdoor schade geleden?

Dan zal je moeten aantonen dat er een fout of nalatigheid werd begaan door de wegbeheerder of door degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, zoals de eigenaar van het huis of de uitbater van de winkel. Je zal moeten bewijzen dat er geen voorzorgsmaatregelen werden genomen maar ook dat je zelf geen eigen fout hebt begaan. Ben je zelf wel voorzichtig geweest? Heb je je gedragen zoals een normaal voorzichtig weggebruiker? Was je te voet of met de fiets?

De beoordeling van de aansprakelijkheid, blijft steeds een beoordeling in concreto waarbij een dossier staat of valt met het bewijs.

Enkele tips die Vandersanden Advocaten u kan meegeven voor het verzamelen van bewijsstukken:

  • Verwittig de politie om de nodige vaststellingen te kunnen doen en vraag om de opstelling van een Proces-Verbaal;
  • Spreek getuigen aan en noteer hun gegevens;
  • Trek onmiddellijk gedetailleerde foto’s van de situatie ter plaatse en van beschadigde goederen;
  • Bewaar de beschadigde goederen en hou aankoop- en/of herstellingsbewijzen bij;
  • Laat eventuele kwetsuren zo snel mogelijk vaststellen door een geneesheer.

Je contacteert in elk geval best jouw verzekeringsmakelaar. Indien je zou worden aangesproken wordt deze aansprakelijkheid meestal gedekt door jouw BA-familiale.

Ben je zelf gevallen, dan kan uw makelaar nagaan of je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. Desgevallend wordt de tussenkomst van een advocaat gedekt voor het claimen van een schadevergoeding van de aansprakelijke persoon of instantie.

Besluit

Hoe zit het met aansprakelijkheid voor sneeuw en ijs op je oprit? Je bent verplicht om sneeuw te ruimen en je stoep ijsvrij te houden. Indien je dit niet doet kan je aansprakelijk gesteld worden wanneer je nalatigheid een ongeval heeft veroorzaakt.