Daar sta je dan als hardwerkende ondernemer, je haalt alles uit de kast om een topservice aan je particuliere klanten te leveren en toch blijven je facturen onbetaald. Zelfs na tal van aanmaningen wordt er nog niet overgegaan tot betaling en zit er niets anders op dan een procedure voor de rechtbank op te starten. Hoe een vlottere invordering van facturen mogelijk wordt gemaakt? Dankzij de wet van 1 september 2018!

Hierover toch een beetje goed nieuws: sinds september 2018 kan je bepaalde facturen aan particuliere wanbetalers vlotter invorderen. Waar je voorheen voor het invorderen van je facturen vanaf € 2 500,00 nog naar de rechtbank van eerste aanleg moest, zal dit nu sneller en vlotter afgehandeld kunnen worden voor het vredegerecht. Vanaf 1 september 2018 wordt de bevoegdheid van de vrederechter immers fors uitgebreid en mag hij uitspraken doen over vorderingen tot € 5 000,00.

Ook wordt de grens om hoger beroep in te stellen tegen vonnissen van de vrederechter opgetrokken tot € 2 000,00 (voorheen € 1 860,00).

Wens je ons in te schakelen om je onbetaalde facturen in te vorderen of als je nog vragen hebt over hoe een vlottere invordering van facturen mogelijk wordt gemaakt, neem dan contact met ons op via info@vandersandenadvocaten.be of telefonisch: 089 69 79 89!

Advies nodig?

Contacteer ons