Het is wettelijk verboden om een voertuig te besturen in staat van alcoholintoxicatie of in staat van dronkenschap. Alcoholintoxicatie is niet hetzelfde als dronkenschap en beide begrippen kunnen verschillende gevolgen met zich meebrengen. Dat is niet alleen het geval voor wat betreft de bestraffing maar ook voor het verhaalsrecht van je verzekeraar. 

1 Alcoholintoxicatie – dronkenschap 

De begrippen dronkenschap en alcoholintoxicatie worden vaak naast en door elkaar gebruikt. Toch is er een onderscheid tussen beide dat grotere gevolgen met zich meebrengt dan je op het eerste zicht zou denken.

In de wet staat dat het verboden is om te rijden in staat van intoxicatie. Dat wilt zeggen wanneer uit de ademtest blijkt dat de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per liter uitgeblazen lucht of 0,5 promille. Het is echter niet zo dat wanneer je geïntoxiceerd bent, dat je ook automatisch in staat van dronkenschap verkeert.

Het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

Verschil

Eerst en vooral is de bestraffing voor alcoholintoxicatie en dronkenschap niet hetzelfde. De bestraffing voor dronkenschap is immers zwaarder.

Wat is het verschil tussen beide overtredingen? Alcoholintoxicatie wordt wetenschappelijk gemeten met een geijkt meetinstrument. Dat gebeurt wanneer je moet blazen of wanneer je een bloedstaal laat afnemen. Deze meting geeft weer hoeveel promille alcohol per liter bloed in een lichaam zit op het moment van de vaststelling. De vaststelling van dronkenschap is eerder subjectief. In de rechtspraak wordt dronkenschap omschreven als ‘het verlies van de bestendige controle over zijn daden als gevolg van inname van alcohol’. Je kan bijvoorbeeld niet meer over een rechte lijn lopen, je ogen zijn bloeddoorlopen of je hebt geen idee meer van wat je allemaal aan het zeggen bent.

Hoe beslist het parket dan of zij al dan niet zal vervolgen voor dronkenschap en/of voor alcoholintoxicatie? Wanneer zal de rechtbank overgaan tot veroordeling? Dat is niet enkel afhankelijk van je promillegehalte maar hangt ook af van de vaststellingen van de verbalisanten.

Zowel het parket van de procureur des konings als de politierechter zullen kijken naar de uiterlijke kenmerken en het gedrag dat je vertoonde toen je werd tegengehouden bij de controle. Deze vaststellingen kan je terugvinden in het strafdossier dat je kan inkijken op de griffie van de politierechtbank.

Heb je gereden in staat van dronkenschap? Dan wacht je niet enkel een zwaardere bestraffing maar zijn er ook consequenties met betrekking tot het eventueel instellen van een regresvordering door je verzekeraar.

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

2 Regres door de verzekeraar 

Heb je een ongeval veroorzaakt en is jouw verzekeraar overgegaan tot vergoeding van de schade van het slachtoffer? In dat geval kan je verzekeraar regres uitoefenen op jou als haar verzekerde, wanneer je het ongeval hebt veroorzaakt doordat je dronken was.

Dit staat bepaald in artikel 152 Wet Verzekeringen en artikel 46 van de Minimumvoorwaarden BA Auto.

Strikte voorwaarden om regres uit te kunnen oefenen

Je verzekeraar draagt de bewijslast van de dronkenschap en moet het oorzakelijk verband aantonen tussen de dronkenschap en het schadegeval.

Indien er hierover geen betwisting kan gevoerd worden, moet je verzekeraar nog steeds voldoen aan een aantal vereisten met betrekking tot de kennisgevingsplicht.

Zo moet hij zijn intentie om verhaal in te stellen op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan jou kenbaar maken. Ook moet  hij deze kennisgeving tijdig versturen. De verplichting van een tijdige kennisgeving betekent dat zij moet gebeuren van zodra je verzekeraar op de hoogte is van de feiten.

Indien deze kennisgeving te vroeg (alvorens de verzekeraar kennis kon nemen van de ongevalsomstandigheden) of te laat (verschillende maanden nadat hij er kennis van kon nemen) gebeurt, is het recht van je verzekeraar immers vervallen. In dat geval kan hij geen regres meer uitoefenen.

De rechtbanken zien er heel nauw op toe dat de verzekeraars deze verplichting stipt naleven. Heb je dus een brief ontvangen waarin je verzekeraar schrijft dat hij zijn recht op regres of verhaal wilt uitoefenen? Dan is het zeker de moeite om ons na te laten kijken of er voldaan is aan alle voorwaarden. We voeren hier zeer regelmatig procedures over voor de rechtbank met goede resultaten! Onze kosten zullen normaal gezien gedekt worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Een eerste telefonisch advies is in elk geval volledig gratis dus bel ons gerust even op!

CONTACTEER ONS
Het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap en de regresvordering van de verzekeraar

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Advies nodig?

Contacteer ons