Het Coronavirus strooit voor veel reizigers heel wat roet in het eten. De onzekerheid is groot en het is bang afwachten of je nog op reis kan vertrekken. Heel wat vluchten werden inmiddels geannuleerd en een aantal mensen willen zelf hun reis annuleren uit angst of uit voorzorg. Kan dit zomaar en komt je reisverzekeraar dan tussen? Wat als je ziek wordt op reis?

Annulatieverzekering

Heb je een annulatieverzekering afgesloten? Dan dekt die de kosten wanneer je jouw reis door bepaalde omstandigheden niet kan verderzetten of moet annuleren. De ongebruikte reisdagen of zelfs de volledige reis worden dan vergoed, afhankelijk van het soort dekking dat je hebt gekozen bij het afsluiten van de verzekering. De redenen waarom je een reis kan annuleren staan opgesomd in je polisvoorwaarden.

Hoe zit dat nu dan met het coronavirus? Het coronavirus wordt beschouwd als een epidemie en annuleringskosten wegens epidemieën zijn jammer genoeg bij de meeste verzekeraars niet gedekt. Is het in jouw verzekeringspolis wel gedekt? Dan moet je kunnen bewijzen dat je de reis hebt geboekt voordat er negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken werd verleend of wanneer de epidemie wereldwijd is uitgebroken. Als je nu dus nog een reis boekt naar een bestemming waar het virus al heeft toegeslagen, komt je verzekeraar niet tussen wanneer je die reis toch nog zou annuleren.  Let dus goed op als je nu een reis in de zomervakantie wilt boeken en bespreek je annulatieverzekering met je verzekeringsmakelaar!

Ben je al getroffen door het coronavirus, voordat je vertrokken bent? Dan val je wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering, net zoals dat het geval is voor andere ziektes. Je kosten worden dus terugbetaald.

Reisbijstandsverzekering

Een reisbijstandsverzekering biedt bijstand bij gezondheidsproblemen, autopech of een ongeval op reis. Bij de meeste verzekeraars is dat ook zo als je ziek wordt door het coronavirus en worden de medische kosten en de kosten voor repatriëring gedekt. Soms komt de verzekeraar ook tussen in de kosten voor een verlengd verblijf, wanneer je bijvoorbeeld in quarantaine bent gesteld en niet terug mag naar België, hoewel dit eerder uitzonderlijk is.

Kijk in elk geval goed de polisvoorwaarden na want reisverzekeringen kunnen inhoudelijk erg verschillen!

Pakketreizen

Naar aanleiding van het coronavirus werd door de minister van Economie, Nathalie Muylle, op 19 maart 2020 een besluit genomen waarmee ze de impact op de reissector wil beperken én de belangen van de reiziger wil vrijwaren. Hierdoor wordt de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende 3 maanden opgeschort.

Reisorganisatoren kunnen daardoor van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020 de reizigers die bij hen een pakketreis hebben geboekt die omwille van de uitbraak van het coronavirus geannuleerd werd (ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger), een tegoedbon bezorgen ter waarde van het betaalde bedrag in plaats van hen dat bedrag te moeten terugbetalen.

Reizigers kunnen de tegoedbon niet weigeren. De tegoedbon moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;

  • aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening wordt gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

  • de tegoedbon is minstens één jaar geldig;

  • de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Summary