Kan jouw strafblad automatisch blanco worden?

Is jouw strafblad niet meer blanco en wil je eerherstel? Heb je in het verleden strafrechtelijke veroordelingen opgelopen maar heb je een attest van goed gedrag en zeden nodig? Wanneer er veroordelingen op jouw strafregister staan kan dit in bepaalde gevallen weer blanco worden: Ofwel wanneer jouw veroordelingen automatisch gewist worden Ofwel wanneer de [...]