Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering informeert u over uw rechten wanneer u verzeild geraakt in een conflict. Bent u het niet eens met het advies van uw rechtsbijstandsverzekeraar, kan u beroep doen op de objectiviteitsclausule en juridisch advies inwinnen over de slaagkansen van een eventuele procedure bij een advocaat die u zelf vrij kiest.

Een rechtsbijstandsverzekering dekt daarnaast ook de gerechtskosten en de kosten van uw advocaat indien u betrokken wordt een gerechtelijke procedure of zelf een procedure wenst op te starten.

Indien u nood hebt aan juridische bijstand in gevolge een verkeersovertreding of een verkeersongeval, zal uw rechtsbijstandsverzekeraar, onder bepaalde voorwaarden, volledig of gedeeltelijk dekking verlenen voor de kosten van deze juridische bijstand.

Dit betekent dat niet alleen de gerechtskosten maar ook de kosten en erelonen van uw advocaat gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Kortom, onze bijstand wordt integraal door uw rechtsbijstandsverzekeraar betaald zonder dat zij hiervoor een premieverhoging aanrekenen.

Deze verzekering is doorgaans een onderdeel van uw BA-auto verzekering maar kan ook apart worden afgesloten bij een externe rechtsbijstandsverzekeraar. Meer dan 95% van de voertuigen in België beschikt over een rechtsbijstandsverzekering.

Wenst u te weten of u beroep kan doen op uw rechtsbijstandsverzekering voor het probleem waarvoor u juridische bijstand wenst, neem dan contact op met ons.

BELANGRIJK: U heeft als verzekerde steeds recht op vrije keuze van een advocaat.

U bent derhalve niet verplicht om akkoord te gaan met de aanstelling van de advocaat die door uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt voorgesteld.

U kiest steeds best zelf een gespecialiseerde advocaat in het verkeersrecht die uw belangen optimaal behartigt, u stipt op de hoogte houdt van uw dossier en u met de nodige kennis van zaken verdedigt voor de Politierechtbank.

 

Klik hier om terug te gaan naar de Vandersanden Kennisbank.