Ontdek het aanbod van Vandersanden Advocaten en zie wat wij voor jou kunnen doen.

Op deze aanbod pagina kom je meer te weten over bepaalde zaken en wat je moet doen in bepaalde situaties. Zit je nog met vragen contacteer ons dan via email of telefonisch.

Ik wil een blanco attest van goed gedrag en zeden, wat moet ik doen? 

Wat is het verschil tussen een strafregister (beter gekend als het ‘strafblad’) en een uittreksel uit het strafregister (vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden genoemd)? Het bewijs van goed gedrag en zeden is een officieel document met vermelding van jouw eventuele strafrechtelijke veroordelingen. Je kan dit bijvoorbeeld nodig hebben om te solliciteren voor een job, om je als zelfstandige te vestigen of voor het aanvragen van een jachtvergunning. Maar, als je geen blanco attest hebt kan dat de zaken bemoeilijken. Je kan in bepaalde gevallen vragen om jouw attest te zuiveren. We lijsten graag voor je op aan welke voorwaarden je moet voldoen om een blanco attest van goed gedrag en zeden te bekomen.

Vandersanden advocaten

Maar wat is nu juist een “strafblad”? 

Het strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. ‘Veroordeeld zijn’ wil zeggen dat een rechter een uitspraak heeft gedaan in een strafzaak. Pas als iemand voor een strafbaar feit is moeten voorkomen en door een rechter veroordeeld is, wordt er gezegd dat hij of zij “een strafblad heeft”.

Het beheer van het strafblad berust bij de burgemeester van een gemeente. Het zijn dan ook de gemeentediensten die het strafregister actueel houden. Dat is ook meteen de reden waarom een uittreksel uit jouw strafregister aangevraagd en bekomen wordt bij de gemeentediensten en niet bij de politie.

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit jouw strafregister. Daarna worden ze automatisch uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.

Hoe weet je of je een ‘blanco strafblad’ hebt of niet? 

Het uittreksel uit je strafregister kan je (op de meeste plaatsen momenteel elektronisch) kosteloos aanvragen op de dienst bevolking en/of burgerzaken van de gemeente van jouw woonplaats. Wanneer je dit uittreksel aanvraagt, kan dat betrekking hebben op twee modellen:

 • Model 2 of het ‘minderjarigenmodel’ heb je nodig wanneer je een job wilt uitoefenen waarbij je in contact komt met kinderen en jongeren. Dit is het geval als je bijvoorbeeld in een school wil werken.
 • Voor al het overige heb je model 1 nodig.

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Eerherstel 

Je wil uiteraard niet blijvend geconfronteerd worden met een stommiteit uit het verleden. Voor wanbedrijven en misdaden kan je in bepaalde gevallen een eerherstel vragen. Op die manier worden deze veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld op het uittreksel uit je strafregister (oftewel het attest van goed gedrag en zeden).  Opgelet, deze blijven wel nog staan op je strafblad. Dit betekent dus dat indien je opnieuw voor de rechter zal moeten verschijnen, de rechter deze veroordelingen wél nog zal zien.

Aan welke voorwaarden dien je te voldoen om een verzoekschrift tot eerherstel te kunnen indienen?

 • Je mag in de 10 voorgaande jaren geen eerder verzoek tot eerherstel hebben ingediend;

 • Jij moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden);

 • Je moet de geldboete hebben betaald (tenzij ze voorwaardelijk is uitgesproken of kwijtgescholden);

 • Jij moet de eventuele slachtoffers hebben vergoed (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld);

 • Je moet de kosten hebben betaald (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld);

 • Jij moet voldaan hebben aan een eventuele verplichting tot teruggave (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld).

 • Je dient een proeftermijn te hebben ondergaan van 3 jaar tot 10 jaar afhankelijk van de veroordeling die werd uitgesproken.

Opgelet: dit betekent dat je pas ten vroegste 3 jaar na jouw veroordeling een verzoekschrift eerherstel kan indienen!

Voldoe je aan alle voorwaarden om een verzoek in te dienen? Super! Hoe pak je het nu praktisch aan om eerherstel of een zuivering van jouw strafblad aan te vragen om een blanco attest van goed gedrag en zeden te bekomen? 

Hiervoor moet je een schriftelijk verzoek tot eerherstel richten aan de procureur des Konings. Dat verzoek moet melding maken van:

 • De veroordelingen waarvoor je een eerherstel vraagt;

 • Een opgave van de plaatsen waar je de laatste 10 jaar hebt gewoond.

Indien het verzoekschrift niet correct werd opgesteld en jouw verzoek wordt afgewezen, dien je twee jaar te wachten tot je opnieuw een verzoek kan indienen. 

Goed nieuws!

Wij hebben al het werk voor jou al gedaan!

Wij hebben een verzoekschrift opgesteld dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Door dit in te vullen bespaar je hopen tijdverlies om het allemaal zelf te moeten uitzoeken. Ook financieel kan het een hele hap uit het budget zijn om je te laten bijstaan door een advocaat voor een procedure eerherstel.

KOOP HIER ONS MODEL VERZOEKSCHRIF

Onze cliënten vertellen…

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

UITSTEKEND

Zeer professionele en aangename ervaring.

Etienne uit Paal

Hoe lang duurt het om eerherstel te bekomen?

Je mag rekenen op een zestal maanden tot een jaar vooraleer je een definitief eerherstel verkrijgt. Dit hangt natuurlijk van de snelheid en werkdruk af van het parket dat jouw verzoekschrift behandelt en is indicatief. Verlies geen tijd meer en vraag nu jouw blanco attest van goed gedrag en zeden aan.

Aanvragen

Dit krijg je allemaal

 • Een verzoekschrift dat voldoet aan alle wettelijke vereisten, door jou verder aan te vullen

 • Een uitgebreide handleiding dat jouw stap voor stap door het verzoekschrift loodst

 • Een overzicht van de relevante en toepasselijke wetgeving

 • Eenlijst met alle adresgegevens van het parket

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen