Te veel gedronken en je wordt tegengehouden door de politie? Je hebt bepaalde rechten in geval van een controle! Hier lees je hoe een politiecontrole hoort te verlopen.

Alcosensor of ‘snuffelaar’

Meestal gaat de politie in eerste instantie met een alcosensor na of je gedronken hebt of niet. Dit is een eerste indicatie of de bestuurder alcohol gedronken heeft of niet. Bij een positief resultaat moet altijd een officiële ademanalyse uitgevoerd worden.

Ademtest en/of ademanalyse

Indien er een aanwijzing is dat je gedronken hebt, zal je gevraagd worden om te blazen in een elektronisch ademtest-toestel. Deze geeft geen concrete cijfers, maar kan drie resultaten tonen:

S (safe): je mag doorrijden

A (alarm): je hebt tussen de 0,22 mg/l en 0,35 mg/l alcohol in je bloed oftewel tussen 0,5 en 0,8 promille

P (positief): je hebt meer dan 0,35 mg/l alcohol in je bloed of meer dan 0,8 promille.

Blies je een A of een P, dan moet ook een ademanalyse worden uitgevoerd. Je moet dan opnieuw in het toestel blazen om de exacte alcoholconcentratie in je bloed te kunnen meten.

Indien je meer dan 0,22 mg/l hebt geblazen, moet de politie je een kopie van het pv toesturen binnen een termijn van maximum 14 dagen na de vaststelling. Ook moet je binnen deze termijn een kopie ontvangen van elk ticket dat door het toestel wordt afgedrukt.

Wachttijd

Voor de ademtest heb je het recht om 15 minuten te wachten. Ook wanneer er meteen een ademanalyse werd afgenomen (zonder ademtest), heb je recht op een wachttijd van 15 minuten.

Indien je het niet eens bent met het resultaat van de ademanalyse mag je een tweede analyse vragen. In dat geval hoeft de politie echter geen 15 minuten te wachten.

Derde analyse?

Als je hebt gekozen voor een tweede analyse en de resultaten verschillen aanzienlijk, moet eventueel een derde analyse worden uitgevoerd.

Bloedproef

Blies je meer dan 0,35 dan mag je een tegenexpertise laten doen door middel van een bloedproef. Deze kan ook worden afgenomen wanneer de ademtest en de ademanalyse onmogelijk zijn.

Enkel een dokter mag een bloedproef afnemen!

Wat riskeer je wanneer je te veel hebt gedronken?

Tussen 0,5 promille en 0,8 promille. Het rijbewijs wordt 3 uur ingehouden en de bestuurder krijgt achteraf een boete toegestuurd.

Vanaf 0,8 promille. Het rijbewijs wordt onmiddellijk voor 6 uur ingehouden en de bestuurder zal wellicht worden gedagvaard voor de politierechtbank met een geldboete en een rijverbod.

Vanaf 1,5 promille of bij weigering van de test wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en wordt de bestuurder gedagvaard voor de politierechtbank.

Vanaf 1,8 promille is de politierechter bovendien verplicht om een alcoholslot op te leggen.

Summary