Heb ik recht op schadevergoeding bij een medische fout?

Indien je een medische behandeling moet ondergaan heb je recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Ziekenhuizen en zorgverleners dienen ervoor in te staan dat jij als patiënt op een correcte manier wordt behandeld. Indien de behandeling echter niet is verlopen zoals je mocht verwachten en je vermoedt het slachtoffer te zijn van een medische fout of nalatigheid door het ziekenhuis of een arts, tandarts, verpleegkundige,… bestaan er een aantal verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te claimen. Vandersanden Advocaten legt je uit in welke gevallen dit wel of niet kan.

Schadevergoeding ingevolge een medische fout of complicatie?

Vooreerst dient er evenwel een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen ‘medische fout’ en ‘complicatie’. Een medische fout werd begaan wanneer een behandeling niet correct werd uitgevoerd of wanneer er ongewenste en vermijdbare neveneffecten optreden ten gevolge van de medische behandeling. Meer bepaald wanneer de zorgverlener of het ziekenhuis niet gehandeld heeft als een normaal zorgvuldige en omzichtige persoon of instelling, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Een complicatie daarentegen doet zich voor wanneer een medische behandeling volledig correct wordt uitgevoerd en er toch problemen ontstaan tijdens of ten gevolge van de behandeling. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat aan elke ingreep een bepaalde kans op complicaties verbonden is. Deze dienen echter door de arts op voorhand met de patiënt te worden besproken.

>> Contacteer ons <<

Verplichting van de arts

De verbintenissen van de zorgverlener en het ziekenhuis worden in beginsel gekwalificeerd als inspanningsverbintenissen. Dit impliceert dat niet de genezing van de patiënt wordt beloofd maar wel dat alle middelen zullen aangewend worden die door de huidige medische wetenschap ter beschikking worden gesteld om ofwel de gezondheidstoestand vast te stellen ofwel om de genezing of de verbetering van de gezondheidstoestand na te streven. Het is enkel in het geval dat er een medische fout werd gemaakt en aldus kan bewezen worden dat de inspanningsverbintenis niet werd nageleefd, dat het ziekenhuis of de zorgverlener kan aangesproken worden.

Bewijslast voor de patiënt

De bewijslast voor het bekomen van een schadevergoeding ten gevolge van een medische fout ligt bij de patiënt.

In eerste instantie moet er een kopie opgevraagd te worden van het medisch dossier en zal een tweede opinie gevraagd worden aan een andere arts. Het is immers vaak niet evident om aan te tonen door wie een fout werd begaan aangezien er verschillende partijen kunnen betrokken zijn (de arts, het verpleegkundig personeel, het ziekenhuis,…)

Daarnaast is het van belang dat jij als patiënt zorgt voor een bewijs van de schade die je hebt geleden en dien je alle facturen, brieven, e-mails, … bij te houden om de vergoeding waarop aanspraak gemaakt wordt te kunnen staven.

Mogelijkheden voor het bekomen van een schadevergoeding

Om ten slotte een schadevergoeding te bekomen bestaan er verschillende mogelijkheden zoals het opstarten van een gerechtelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg, het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter of het indienen van een aanvraag bij het Fonds voor Medische Ongevallen. In sommige gevallen is het mogelijk dat je het slachtoffer bent van een medisch ongeval zonder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverlener of het ziekenhuis kan worden weerhouden en kan je desalniettemin aanspraak maken op een vergoeding. Ook in dat geval kan je je wenden tot het Fonds voor Medische Ongevallen.

>> Contacteer ons <<

Vermoed je dat je het slachtoffer werd van een medische fout?

Het is belangrijk dat hiervan het nodige bewijs wordt bijgebracht. Je moet immers zowel de fout of onzorgvuldigheid kunnen bewijzen alsook de geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide. Je dient evenwel steeds rekening te houden met de mogelijkheid dat er zich een complicatie heeft voorgedaan en er dus niet noodzakelijk een medische fout werd begaan die tot de veroorzaakte schade heeft geleid.

>> Ik wil dit graag met jullie bespreken <<

Samenvatting:

  • Een medische fout is niet hetzelfde als een complicatie

  • Een arts heeft een inspanningsverbintenis om na te leven

  • De patiënt dient te bewijzen dat er een medische fout werd gemaakt

  • Er bestaan verschillende opties om schadevergoeding te bekomen

Wie zijn wij?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

We helpen jou graag verder

Contacteer ons