SCHADECLAIMS

- onrechtmatige daad
- aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen
- aansprakelijkheid voor dieren, zaken en aangestelden
- beroepsaansprakelijkheid
- medische aansprakelijkheid
- overheidsaansprakelijkheid
- productaansprakelijkheid
- aansprakelijkheid bij verkeersongevallen
- berekening van de schadevergoeding
- bijstand bij minnelijke medische expertises of gerechtelijke expertises

Deel expertises