Lachen naar de camera - De nieuwe Camerawet

Op 25 mei 2018 is het niet enkel GDPR wat de klok slaat maar treedt ook de nieuwe camerawet in werking. In deze wet wordt het gebruik van alle mogelijke bewakingscamera’s vastgelegd. Aan welke veranderingen mag u zich concreet verwachten?

Vooreerst maakt de nieuwe camerawet het mogelijk voor politiediensten om, tijdens interventies en patrouilles, mobiele camera’s in te zetten, zoals bodycams, drones en helikopters met camera’s. Hierdoor zou het makkelijker moeten worden om eventuele daders op te sporen.

Het zal daarnaast mogelijk zijn om een groot cameraschild uit te bouwen, bestaande uit de zogenaamde ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen lezen.

Om de privacy van de burger evenwel zo min mogelijk te beknotten, zal het gebruik van deze ANPR-camera’s enkel toegelaten zijn voor het voorkomen, vaststellen en opsporen van o.a. (parkeer)overlast en andere verkeersovertredingen die bestraft worden met de zogenaamde GAS-boetes.

Het gebruik van de camera’s wordt bovendien afhankelijk gemaakt van een positief advies van de gemeenteraad en het bestaan ervan moet zowel aan de politiediensten als aan de burgers worden meegedeeld. Ook de verwerking van de gegevens dient te gebeuren overeenkomstig de wetgeving op de persoonlijke levenssfeer.

Voor de vaste camera’s op de openbare weg verandert er eveneens heel wat. De nieuwe wet maakt het voor bewakingsagenten nu immers mogelijk om, onder toezicht van de politiediensten, de beelden in real time te kunnen bekijken.

De toegang tot deze beelden zal bovendien worden toegelaten aan overheden en diensten die bevoegd zijn voor de coördinatie van grote evenementen met een mogelijke impact op de openbare orde en de veiligheid en om de evolutie van noodsituaties op te volgen.
In de nieuwe wet wordt het nu expliciet mogelijk gemaakt voor winkeliers om de door bewakingscamera’s gefilmde beelden in real time te tonen door de plaatsing van een controlescherm in hun winkel. Dit zou de preventieve werking van de camera’s moeten versterken. Het pictogram dat aantoont dat er een camera geplaatst werd, blijft noodzakelijk.

Indien u zelf een bewakingscamera wilt plaatsen moet u vanaf 25 mei 2018 aangifte doen bij de politiediensten in plaats van bij de Privacycommissie. Hierdoor zal de informatie kunnen bijgehouden worden in een centraal register zodat de overheid het overzicht heeft over waar er niet alleen publieke maar ook private camera’s hangen. Voor de aangifte zelf zal er een online aangiftetoepassing worden ontwikkeld.

Indien u wenst dat wij u hiermee bijstaan of indien u hieromtrent graag meer informatie wenst mag u ons steeds contacteren: annelies@vandersandenadvocaten.be of tel: 089 69 79 89

ONDERNEMINGEN

‍Ontvang meteen ons gratis deskundig advies!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.