Door een pilotenstaking kan je niet meer op vakantie vertrekken of terugkeren. Je wilt het hier niet bij laten en vraagt je af of je recht hebt op schadevergoeding na een geannuleerde vlucht.

In een aantal gevallen kan je hierop aanspraak maken. Vandersanden Advocaten legt je uit wanneer wel en wanneer niet.

Wij hoeven je niet uit te leggen dat er door een annulering of aanzienlijke vertraging van je vlucht bepaalde ongemakken kunnen ontstaan. Om die reden werd er een Europese Verordening (EG nr. 261/2004) in het leven geroepen waarin de toepassingsvoorwaarden werden bepaald om een schadevergoeding en andere compensaties te kunnen bekomen.

Om onder het toepassingsgebied van deze verordening te vallen dien je te vertrekken vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of te vliegen naar een luchthaven van een lidstaat.

Annulering van de vlucht kan aanleiding geven tot schadevergoeding

Wanneer je vlucht wordt geannuleerd is de luchtvaartmaatschappij ertoe gehouden om je uit te leggen op welk alternatief vervoer je beroep kan doen.

Je hebt vervolgens de keuze tussen een volledige terugbetaling van je vliegticket of een andere vlucht naar je eindbestemming. Moet je voor een nieuwe boeking naar een andere nabijgelegen luchthaven, zijn de extra kosten die je hiervoor moet maken voor de luchtvaartmaatschappij.

Ook heb je recht op maaltijden en frisdrank, twee gratis telefoongesprekken, e-mails of faxberichten evenals op een hotelovernachting en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie.

Aanzienlijke vertraging van de vlucht kan aanleiding geven tot schadevergoeding

Ook bepaalde vertragingen kunnen leiden tot het recht op compensatie. Een ‘aanzienlijke vertraging’ wordt in de verordening gedefinieerd als een vertraging van 2 uur of meer voor alle vluchten van 1 500 km of minder, van 3 uur of meer voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1 500 km evenals andere vluchten tussen 1 500 km en 3 500 km en van ten slotte 4 uur of meer voor alle overige vluchten.

Je hebt in dat geval ook recht op maaltijden en verfrissingen, 2 gratis telefoongesprekken of e-mails. Indien je langer dan een dag dient te wachten op je vlucht, kan je bovendien rekenen op een hotelovernachting en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie. Bij een vertraging van ten minste 5 uur heb u bovendien de keuze om de volledige terugbetaling van uw vliegticket te vragen.

Schadevergoeding bij annulering of bij vertraging van de vlucht

Zowel in het geval van annulering als in het geval van een vertraging van meer dan 3 uur van je vlucht heb je recht op een schadevergoeding, tenzij je hiervan tijdig werd geïnformeerd:

  • Minstens 2 weken voor je vertrek
  • Tussen 2 weken en 7 dagen voor je vertrek en er werd je een nieuwe vlucht aangeboden die maximum 2 uur vroeger vertrekt en maximum 4 uur later aankomt dan de oorspronkelijke, geannuleerde vlucht
  • Minder dan 7 dagen voor uw vertrek en er werd je een nieuwe vlucht aangeboden die maximum 1 uur vroeger vertrekt en maximum 2 uur later aankomt dan de oorspronkelijke, geannuleerde vlucht

Wanneer je niet tijdig werd geïnformeerd en er niet aan alle voorwaarden werd voldaan, kan je een schadevergoeding krijgen per passagier:

  • Voor alle vluchten tot en met 1 500 km: € 250,00
  • Voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 km: € 400,00
  • Voor alle vluchten buiten de EU tussen 1 500 km en 3 500 km: € 400,00
  • Voor alle vluchten buiten de EU van meer dan 3 500 km: € 600,00

Die vergoeding kan met de helft worden verminderd wanneer je door de luchtvaartmaatschappij een andere vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd hiervan niet meer afwijkt van de oorspronkelijke aankomsttijd van 2 uur voor alle vluchten van 1 500 km of minder, 3 uur voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 km en voor alle andere vluchten tussen 1 500 km en 3 500 km en 4 uur voor alle vluchten buiten de EU van meer dan 3 500 km.

In geval van overmacht, bijvoorbeeld door politieke instabiliteit, slechte weersomstandigheden, stakingen buiten de luchtvaartmaatschappij om, veiligheidsrisico’s,… is de luchtvaartmaatschappij evenwel niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding!

Praktisch, hoe vraag ik mijn schadevergoeding aan?

Je kan de financiële schadevergoeding aanvragen door bij de luchtvaartmaatschappij een Europees klachtenformulier in te dienen dat je via deze link terugvindt.

Je mag ons uiteraard ook steeds contacteren om je te helpen bij het invullen van dit formulier of als je twijfelt of je recht hebt op schadevergoeding na een geannuleerde vlucht.

Denk er ten slotte aan om alle bewijsstukken bij te houden zoals je instapkaart en eventuele correspondentie die met de maatschappij werd gevoerd, bonnetjes van alle uitgaven met betrekking tot maaltijden, drankjes, vervoer,…