Medische fout

Een medische fout werd begaan wanneer een behandeling niet correct werd uitgevoerd of wanneer er ongewenste en vermijdbare neveneffecten optreden ten gevolge van de medische behandeling. Meer bepaald wanneer de zorgverstrekker (arts, kinesist, verpleegster, vroedvrouw,…) of het ziekenhuis niet gehandeld heeft als een normaal zorgvuldige en omzichtige persoon of instelling, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

MEDISCH RECHT EN GEZONDHEIDSRECHT

‍Ontvang meteen ons gratis deskundig advies!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.