Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid wanneer één van de contractpartijen zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt. Indien u zich wenst te beroepen op de contractuele aansprakelijkheid, moet u bewijzen dat uw medecontractant een toerekenbare niet-nakoming van de verbintenis uit de overeenkomst heeft begaan.

Opgelet! Enkel het niet-uitvoeren van een verbintenis betekent niet automatisch dat uw medecontractant aansprakelijk is.  De fout van het niet-uitvoeren van de verbintenis moet ook aan de contractpartij kunnen worden toegerekend. Dit betekent dat de niet-nakoming dus niet te wijten mag zijn aan omstandigheden die hebben plaatsgevonden buiten zijn wil.

SCHADECLAIMS

‍Ontvang meteen ons gratis deskundig advies!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.