Help, mijn hond heeft de postbode gebeten! Een hondenbeet of een trap van een losgeslagen paard kan behoorlijk wat schade veroorzaken. Als eigenaar van een dier of wanneer je het dier onder je bewaring hebt (bijvoorbeeld wanneer je oppast op de hond van je buren), ben je volgens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek automatisch aansprakelijk voor de schade die het dier heeft veroorzaakt. Dit is ook het geval wanneer het dier ontsnapt of verdwaald is.

Indien het slachtoffer een vergoeding claimt voor zijn schade, zal hij moeten bewijzen dat hij schade heeft geleden en dat deze schade is ontstaan door een gedraging van jouw dier.

Het is niet noodzakelijk dat de schade werd veroorzaakt door een rechtstreeks contact met het dier. Wanneer bijvoorbeeld een fietser moet uitwijken voor een hond die op hem afgelopen komt en de fietser hierdoor onder een auto belandt, kan de eigenaar van de hond worden aangesproken.

Wanneer het slachtoffer slaagt in dit bewijs en jou hiervoor aanspreekt, kan je je enkel van jouw fout bevrijden door aan te tonen dat het gebeurde door een vreemde oorzaak.

Onder vreemde oorzaak vallen situaties van overmacht, een daad van een derde persoon of een fout van het slachtoffer zelf.

Is er sprake van overmacht dan betekent dit dat de gedraging van het dier werkelijk het gevolg is van een abnormale gebeurtenis zoals bijvoorbeeld het inslaan van de bliksem vlak naast een paard dat hierdoor op hol is geslagen en is kunnen ontsnappen.

Is er geen sprake van overmacht en is datzelfde paard toch kunnen uitbreken door een omheining die vernield werd door vandalen, kan je aanvoeren dat er jou geen aansprakelijkheid treft omdat de schade door een daad van een derde is ontstaan.

Werd het paard waarop je een ritje aan het maken was, ten slotte uitgedaagd door het slachtoffer zelf doordat die bepaalde bewegingen naar het paard heeft gemaakt, zal het slachtoffer (deels) zelf verantwoordelijk worden gehouden doordat die zelf een fout heeft begaan.

Uiteraard moet er in elke zaak naar de concrete omstandigheden worden gekeken.

Alleszins, indien je van plan bent om een huisdier aan te schaffen is een familiale verzekering en/of rechtsbijstandsverzekering zeker geen overbodige luxe.

Heeft je dier schade berokkend en word je hiervoor aangesproken of heb je zelf schade geleden en wens je de bewaarder of eigenaar van het dier aansprakelijk te stellen? Contacteer ons vrijblijvend  voor meer informatie. Dit kan via het e-mailadres info@vandersandenadvocaten.be, telefonisch 089 69 79 89 of via ons contactformulier.